Varia
Belgische delegatie bij de 11e Ministeriële Conferentie van de WHO (van links naar rechts): Stefaan Thijs (Delbel Genève), Florence Burton (FOD Economie), Anne-Sophie Beine (WBI–Waals Gewest), ambassadeur Geert Muylle (permanent vertegenwoordiger van België bij de WHO), Manoëlle Wasseige (Brussels International – Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Mathias Kende (FOD Buitenlandse Zaken), Wilfried Pfeffer (FOD Buitenlandse Zaken) en Kevin Verbelen (Internationaal Vlaanderen).

WHO: last tango in Buenos Aires

Veel concrete resultaten leverde de 11de editie van de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO11) van 10 tot 13 december in Buenos Aires misschien niet op. Maar we kunnen wel terugblikken op de eerste deelname van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De Belgische delegatie onder leiding van Geert Muylle, onze ambassadeur in Genève, was samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Economie van de drie gewesten. Het Brussels Gewest nam voor het eerst deel aan dit complexe proces binnen de context van gespannen politieke relaties, wantrouwen tegenover de instelling, maar ook sterk uiteenlopende belangen.

  Grote verschillen

In Buenos Aires gaf de WHO blijk van de onmogelijkheid om met 164 landen samen te werken. Op de conferentie kwamen vooral grote verschillen naar boven. Zo viel de protectionistische houding van de Verenigde Staten op, die het systeem van multilaterale handel en vooral de regeling van geschillen in vraag stelden. Men was het fundamenteel oneens over landbouw en visvangst. Sommige staten verhinderden ten slotte de voortgang van thema’s die België en vooral Brussel na aan het hart liggen, zoals de dienstverlening, de kmo’s en de e-commerce.

Zoals de directeur-generaal van de WHO het verwoordde in zijn slotrede, is het belangrijk om voor ogen te houden dat het systeem misschien niet volmaakt is, maar wel het enige dat we momenteel hebben. En een multilaterale samenwerking betekent niet dat men alles krijgt wat men wil, maar alleen wat mogelijk is…