Samenwerking
Abel Prieto Jimenez, de Cubaanse minister van Cultuur, met Yuni Fajardo Fuentes van de Brusselse vzw Meta-Morphosis.

De Semana Belga kent succes in Havana

In het kader van het samenwerkingsakkoord met Havana stuurde Brussels International een ruime delegatie om van 4 tot 15 november 2017 deel te nemen aan de activiteiten van de 12de Semana Belga in Cuba.

Tentoonstelling van vakbondsaffiches in de Fabrica de Arte Cubano.

Camillo Guevara, zoon van Che, met vertegenwoordigers van Meta-Morphosis.

Getekend concert in de Vitrina de Valonia.

 

Verschillende activiteiten van de Semana Belga werden georganiseerd door de Brusselse vzw Meta-Morphosis, die kunst inzet om het patrimonium beter te blijven gedenken. Op 9 november opende het team de tentoonstelling ‘Bread & Roses’ in de Fabrica de Arte Cubano (FAC), met een greep uit de gelijknamige publicatie van de vzw in juni van dit jaar. Dit project plaatst historische Belgische affiches over de sociale en syndicale strijd en over de oprichting van de Belgische Werklieden Partij (BWP) tot vandaag, tegenover een selectie van affiches van Belgische en internationale kunstenaars rond hetzelfde thema in 2036/2037. Men bekijkt de mogelijkheid om in Brussel een gelijkaardige tentoonstelling met Cubaanse affiches te organiseren.

Journalist Nicolas Bogaerts, die Meta-Morphosis vergezelde, gaf een lezing voor de Alliance française: ‘De Geuzen van de zee in de 16de eeuw: vrijheid door piraterij van de Nederlanden tot Kamerijk en de eerste stappen van een Franstalige nationale Belgische roman’. Piraten vormen het thema van een tentoonstelling van strips in Havana in 2018.

Axel Ruhomaully, medestichter van Meta-Morphosis en fotograaf, maakte tijdens dit verblijf kunstfoto’s in het Apotheekmuseum, het Brandweermuseum, het Che Guevara Studiecentrum, in de ‘Jardín de los Afectos’ (Tuin der emoties) van kunstenaar Gallo en in een oude kopermijn. Het thema van het industrieel patrimonium, tot vandaag sterk aanwezig in het alledaagse leven in Cuba, zal aan bod komen bij projecten die de vzw in de toekomst ontwikkelt.

Dankzij dit verblijf in Cuba kon Meta-Morphosis eerste contacten leggen met culturele instellingen en lokale kunstenaars, om zo samenwerkingen op te starten die moeten leiden tot een project om het (industrieel en architecturaal) patrimonium van Cuba op te waarderen en de artistieke betrekkingen tussen Cuba en België aan te halen.

Het Autrique-huis stelde op zijn beurt van 4 tot 11 november de resultaten voor van zijn project ‘Kronikas, de denkbeeldige inventaris’, met de steun van Brussels International. Deze publicatie brengt stripauteurs en –tekenaars uit Algiers, Brussel en Havana samen rond verhalen, gewijd aan het patrimonium. Etienne Schréder, Hilde Baele en Jeroen Janssen, de initiatiefnemers en medewerkers van Kronikas, animeerden workshops rond stripverhalen in uiteenlopende symbolische plekken van het stadspatrimonium: la Vitrina de Valonia, de universiteit, de koloniale begraafplaats…

Kronikas_CouV

Naar aanleiding van de voorstelling van Kronikas #1 vond er een ‘getekend concert’ (een première!) plaats in la Vitrina de Valonia met Cubaanse tekenaars en muzikanten, in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur Patrick Van Gheel en een ruim publiek. In de marge van dit project wijdden Hilde Baele en Jeroen Janssen enkele uren aan het delen van hun nieuwe creatie over Che Guevara en de beginjaren van de Congolese onafhankelijkheid. Dit initiatief kende veel weerklank en kon rekenen op de belangstelling van de ambassades van België en de DR Congo, evenals Cubaanse getuigen van deze periode.

Filmproducer Marilyn Watelet organiseerde en animeerde een retrospectieve met werk van de gebroeders Dardenne, die bijna 1.000 toeschouwers lokte.

Ten slotte organiseerde de Vrije Universiteit Brussel enkele activiteiten in Santiago de Cuba naar aanleiding van haar samenwerking met de Universidad del Oriente, in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur.