Samenwerking
Inhuldiging van ‘Gemischte Gefühle’, tentoonstelling van hedendaagse kunst in de vroegere Tempelhof-luchthaven.

Brussels Days in Berlijn, 8 tot 11 oktober 2017

Van 8 tot 11 oktober vierde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 25ste verjaardag van het samenwerkingsakkoord met Berlijn met een resem aan activiteiten in de Duitse hoofdstad, onder de naam ‘Brussels Days’.

Minister-president Vervoort en de Berlijnse senator Lompscher leiden een bijeenkomst van Brusselse en Duitse experts rond huisvesting en stadsontwikkeling in.

Verwelkoming door de Belgische ambassadeur in Duitsland, dhr. Ghislain D'hoop.

City tour met Brusselse experts over de stedelijke uitdagingen.

Brusselse kunstenaars in de kijker.

Voorstelling van de tax shelter aan Duitse producers om meer audiovisuele projecten tussen Brussel en Berlijn te bewerkstelligen.

Feestelijke afsluiting van de Brussels Days

  Minister-president Vervoort, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Jodogne en minister Madrane van de Franse Gemeenschap namen eraan deel, naast een 75-tal vertegenwoordigers van Brusselse firma’s en organisaties, met de bedoeling Brussel maximaal te promoten. Het akkoord was, in 1992, het eerste dat afgesloten werd door het jonge Brusselse Gewest, en ook het eerste internationale samenwerkingsakkoord van het ‘nieuwe Berlijn’ na de hereniging tussen Oost en West. De eerste avond werd de Brusselse delegatie feestelijk ontvangen door het bestuur van de luchthaven Tegel en door de Belgische ambassadeur in Berlijn, Ghislain D’hoop. Op maandag werd aangevangen met een ontbijtvergadering om Duitse investeerders aan te trekken, gevolgd door een werkvergadering in het Departement Huisvesting en Stadsontwikkeling van de stad Berlijn. Brussels International had Arlette Verkruyssen, directeur-generaal Huisvesting, Peter Verhaeghe, directeur Huisvesting, en Philippe Piéreuse, directeur Stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgenodigd om als Brusselse experten deel te nemen aan een dialoog met hun Berlijnse collega’s over bovenvermelde thema’s. De bedoeling is om in 2018 in Brussel een grotere conferentie op te zetten over deze voor beide gewesten cruciale thema’s, om aldus tot een echte ‘city to city dialogue’ te komen. De vergadering werd ingeleid door minister-president Vervoort en de Berlijnse senator Lompscher, die hun volledige steun toezegden aan dit initiatief. Daarna volgde een korte wandeling langs het stadsrenovatie-project van het Humboldt-Forum, alvorens over te gaan tot het bilaterale gesprek met Michaël Mueller, burgemeester van Berlijn. Die stond heel positief tegenover de ‘city to city dialogue’, naast initiatieven om de jeugd van beide steden meer in contact met elkaar te brengen via kunst- en ondernemingsprojecten. Na afloop tekende minister-president Vervoort het ‘Gulden boek’ van de stad Berlijn.  
Berlin 6
Terugzien met de Berlijnse burgemeester Michaël Mueller en ondertekening van het gulden boek van de stad.
  Van die projecten met jongeren kregen we al een voorproefje tijdens de seminaries ‘Taste Brussels’ van Atrium en ‘Creativity – Berlin, A Romance’ van MAD Brussels in de vooravond en op de opening van de tentoonstelling van Brusselse hedendaagse kunst ‘Gemischte Gefühle’ in de vroegere luchthaven Tempelhof. Hierbij werden 6 jonge Brusselse kunstenaars van diverse origine geconfronteerd met werk van enkele gevestigde waarden in de Belgische kunstwereld (James Ensor, Marcel Broodthaers…). De tentoonstelling kende een groot succes en liep er nog tot 9 november. Volgend jaar zou een ‘tegententoonstelling’ met Berlijnse kunstenaars naar Brussel gehaald worden. De derde dag vonden diverse seminaries en workshops over toerisme, ‘virtual reality’, film & media, tax shelter en audiovisuele coproducties plaats, naast een bezoek aan het Berlijnse ‘Künstlerhaus Bethanien’, waar 25 kunstenaars uit de hele wereld permanent resideren en hun projecten voorstellen. De Brusselse politici waren erg onder de indruk van dit initiatief, dat reeds 42 jaar bestaat, en zullen het zeker meenemen in de voorbereidingen van ons eigen toekomstige museum voor hedendaagse kunst, ‘Kanal’. De dag werd afgesloten met een groots slotfeest voor de Brussels Days in het stadhuis van Berlijn, met uitgelezen Brusselse gerechten, jazzmuziek en het spektakel ‘Folies bourgeoises’. De Berlijnse aanwezigen herkenden haast hun statige stadhuis niet meer… Minister-president Vervoort en burgemeester Mueller uitten elk hun bewondering voor elkaars stad en kondigden aan dat alle opgezette projecten zeker verder gezet zullen worden. Op de vierde dag brachten de politici en de bedrijven uit de audiovisuele sector nog een bezoek aan de Berlijnse Babelsberg-studio’s, het ‘Berlijnse Hollywood’, om er mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.