Samenwerking

Vier ngo’s genieten de steun van Brussels International

Minister van Leefmilieu Céline Fremault en staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets beslisten om vier duurzame projecten in Afrika te steunen. Ze focussen op de gelijkheid tussen man en vrouw, het bevorderen van de zelfstandigheid van vrouwen en de strijd tegen de klimaatverandering.

Project van Handicap international: vrouwen, de drijvende krachten van de sociale en groene economie in Marokko. © A. Vincens de Tapol / Handicap International.

Project van de ngo Zelf-Ontwikkeling Afrika: productie van siertegels.

Project van de Rotary Clubs for Development: luik herbebossing. © Bureau in Kinshasa van de ngo Rotary Clubs for Development.

Het project van de NGO Solidarité Socialiste mobiliseert de stadsgemeenschappen van de stad Kinshasa!

In 2016 riepen Brussels International en Leefmilieu Brussel de ngo’s op om projecten in te dienen. Het ging om projecten, te realiseren in de partnerregio’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de vroegere provincie Katanga, de Stad-Provincie Kinshasa (DR Congo) en de Regio van Rabat-Salé-Kénitra (Marokko). Onlangs werden de laureaten aangeduid: Handicap International, Zelf-Ontwikkeling Afrika, Rotary Clubs for Development en Solidarité Socialiste.

 

De armoede de wereld uithelpen

De oproep van Brussels International en Leefmilieu Brussel kadert in de bewustwording van het toenemende belang van de regionale en lokale besturen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en klimaatverandering. Hij beantwoordt aan de wil van het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) om bij te dragen tot het uitroeien van de armoede in de wereld. Het Gewest knoopt op dit gebied aan bij de inspanningen die België en de internationale gemeenschap leveren met het oog op een duurzame, koolstofarme en klimaatbestendige ontwikkeling in een rechtvaardiger wereld.

 

De weerhouden projecten

image1[1]2

Handicap International: vrouwen uit kwetsbare groepen

Het project van Handicap International stelt voor om 120 vrouwen uit kwetsbare groepen (slachtoffers van geweld, alleenstaande moeders, vrouwen met een beperking…) uit de steden Rabat, Salé en Kénitra te begeleiden naar meer economische en sociale zelfstandigheid. Deze vrouwen worden van meet af aan ondersteund in hun opleiding tot het verwezenlijken van hun professionele project. Deze projecten sluiten aan bij de sector van de sociale en solidaire economie en dienen om het ontstaan van groene netwerken te bevorderen.

  • Dit project ontvangt subsidies van Brussels International uit de begroting 2016 van het BHG
 

ada2

Zelf-Ontwikkeling Afrika: milieuvriendelijke jobs voor laaggeschoolden

De ngo Zelf-Ontwikkeling Afrika wil de levensomstandigheden van de inwoners van de gemeente Bandalungwa in de Stad-Provincie Kinshasa verbeteren. Het project focust op de creatie van milieuvriendelijke jobs voor laaggeschoolden. Men verzamelt de vele plasticzakjes in de straten van Bandalungwa en verwerkt ze met een aangepaste technologie tot siertegels, om ze vervolgens te verkopen.

  • Dit project ontvangt subsidies van Brussels International uit de begroting 2016 van het BHG
 

rotary_club_development12

Rotary Clubs for Development: vrouwen en leefmilieu in Kinshasa

Het project van de ngo Rotary Clubs for Development richt zich tot vrouwen uit de wijken N’Sele en Kinkole in de Stad-Provincie Kinshasa. Zij worden gesensibiliseerd om gebruik te maken van betere vuurpotten en om fruitbomen aan te planten en zo hun omgeving te verbeteren.

  • Dit project ontvangt subsidies van Leefmilieu Brussel uit zijn begroting 2016
 

solidaritesocialiste[1]2

Solidarité Socialiste: weerbare stad tegenover de klimaatverandering

Het project van Solidarité Socialiste – Opleiding Ontwikkelingssamenwerking wil de stedelijke gemeenschappen van de Stad-Provincie Kinshasa mobiliseren om oplossingen te ontwikkelen die de effecten van de klimaatverandering kunnen verminderen. En dit met de betrokkenheid van de besturen, de bevoegde technische diensten en de onderzoekscentra van Kinshasa.

  • Dit project ontvangt subsidies van Leefmilieu Brussel uit zijn begroting 2016