Samenwerking

120 jaar gedeelde geschiedenis tussen China en België

Naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomsten met verschillende Chinese steden en provincies, co-organiseert Brussels International van 4 tot 22 april een tentoonstelling in de ULB over de banden tussen België en China sinds de 19de eeuw.

België droeg bij aan de ontwikkeling van het tramverkeer in China.

Portret van de mandarijn Paul Splingaerd.

De tentoonstelling wil het traject volgen van enkele beroemde bruggenbouwers, zowel in de industriële als in de culturele samenwerking tussen België en China. De basis voor de samenwerking werd zowat 120 jaar geleden gelegd, toen koning Leopold II een diner organiseerde ter ere van de vicekoning Li Hongzhang in het koninklijk paleis te Brussel. België stond toen op de vijfde plaats van de grootste industriële mogendheden, terwijl China met zijn 400 miljoen inwoners wou toetreden tot de kring met moderne naties, vooral onder impuls van Li Hongzhang. De Belgen geloofden rotsvast in de toekomst van de Chinese natie. De Chinezen van hun kant hadden vertrouwen in de expertise van dit kleine geïndustrialiseerde land om hen te helpen bij hun ontwikkeling.

Heel wat Belgen leverden een bijdrage om hun land een positief imago te bezorgen in het grote Chinese rijk. De eerste contacten tussen Belgen en China vonden reeds plaats in de 17de eeuw, toen de Jezuïet pater Ferdinand Verbiest zijn kennis als wetenschapper ten dienste stelde van het keizerlijke Hof. De mandarijn Paul Splingaerd werkte gedurende ruim 20 jaar voor Li Hongzhang. De ingenieur Jean Jadot legde 1.200 kilometer spoorlijnen aan in bijzonder moeilijke omstandigheden. De moed van Brusselse bankiers lag aan de basis van talloze innovatieve initiatieven. Ten slotte zette pater Lebbe zich met veel doorzettingskracht in om de Chinezen te helpen hun lot weer in eigen handen te nemen.

De Chinezen getuigden tijdens de eerste wereldoorlog dan weer van vrijgevigheid door hun troepen te sturen om de geallieerden bij te staan en door het land achteraf te helpen wederopbouwen dankzij gulle schenkingen. Later kwamen toekomstige kaderleden van het nieuwe China studeren in België, een teken van vertrouwen in onze knowhow.

 

Praktisch: de tentoonstelling loopt van 4 tot 22 april 2017 (behalve op 17/04), van maandag tot zaterdag van 8 tot 18 u in de culturele foyer van de ULB, Campus Solbosch (gebouw F1). Vrije toegang.

Persbericht (in het frans)