Samenwerking
Ondertekening van het samenwerkingsakkoord door staatssecretaris Bianca Debaets en de gouverneur van de Stad-Provincie Kinshasa André Kimbuta – © Yves Coudron

De Stad-Provincie Kinshasa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekenen een nieuw samenwerkingsakkoord

Het nieuwe samenwerkingsakkoord werd getekend naar aanleiding van een bezoek ter plaatse door staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets van 3 tot 6 juli. Het behelst vijf thema‘s: milieu, het versterken van de bestuurlijke en institutionele capaciteiten, informatica, cultuur en gendergelijkheid.

Een blik op Kinshasa - ©Yves Coudron

Bezoek aan de technische school Don Bosco in aanwezigheid van staatssecretaris Bianca Debaets en de provinciale minister voor Mijnbouw, Toerisme, Cultuur en Kunst Ruffin Bayambudila, evenals de economische en handelsattaché in Kinshasa Jérôme Roux (links) en de adjunct-directeur-generaal van het CIBG Robert Herzeele rechts) - ©Yves Coudron

©Yves Coudron

©Credit UNICEF België/Isabelle Wolff

 

De inkt op de overeenkomst was nog niet droog, of er werden reeds verschillende projecten opgestart binnen de vakgebieden waar er synergieën bestaan tussen beide partners. Dat geldt voor de inhuldiging van een ‘digitruck’ in Kinshasa. Een digitruck is een mobiel en duurzaam informaticalokaal, ondergebracht in een container. Hij is uitgerust met 20 computers met internetverbinding, een led-scherm en een printer. Zonnepanelen op het dak zorgen voor de nodige elektriciteit. De bouw werd toevertrouwd aan de vzw Close The Gap.

Dit project wil bijdragen aan het dichten van de digitale kloof door informaticalessen te verstrekken aan bepaalde doelgroepen met behulp van de digitruck en een aangepaste omkadering. Lokale lesgevers uit het ‘kennishuis’ van Kinshasa staan in voor de opleiding. Het project richt zich tot leerlingen van basis- en middelbare scholen, verenigingen van meisjes en vrouwen, plaatselijke verenigingen & ngo’s en medewerkers van de provincie van Kinshasa.

 

Wifi in twee scholen

Op initiatief van de staatssecretaris, die tevens bevoegd is voor Informatica en Digitalisering, komt er ook een ICT-project. Aan het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) werd de installatie en coördinatie toevertrouwd van een wifi-netwerk in twee scholen uit Kinshasa, waar men informatica en elektromechanica doceert: het technisch instituut van Gombe en het Don Bosco college. In Brussel worden medewerkers opgeleid, terwijl men technische bijstand van op afstand verzekert. Elke school beschikt over een budget van €20.000, waarmee ze in een catalogus producten en diensten (wifi-antennes, kabels, onderhoud enz) kunnen selecteren op basis van hun specifieke behoeften. Het wifi-project loopt gedurende vijftien maanden vanaf oktober 2016.

 

Ondersteuning van het WaSH-programma van UNICEF België

Andere projecten zullen snel tot stand komen naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord. Net zoals dat reeds gebeurt in Katanga, zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het WaSH-programma van UNICEF België ondersteunen in de scholen in en rond  Kinshasa. Dit programma staat voor een geïntegreerde aanpak op het gebied van toegang tot drinkwater (Water), toegang tot sanitaire voorzieningen (Sanitation), maar ook het promoten van een goede hygiëne dankzij water (Hygiene). Zuiver water, betere sanitaire voorzieningen en een goede hygiëne zorgen voor een hogere levensverwachting bij moeders en kinderen, dragen bij aan de gelijkheid tussen man en vrouw, helpen ziekte en ondervoeding te voorkomen  en verzekeren de universele toegang tot basisonderwijs.

Kinderen en jongeren dragen actief bij aan het opstarten en de verderzetting van het project. Zo zijn leerlingen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het goede gebruik en het onderhoud van de sanitaire voorzieningen. Jonge ‘reporters’ vertegenwoordigen dan weer hun medeleerlingen en verwoorden hun bezorgdheden, ideeën en aanbevelingen tegenover de beslissers van het scholenproject.

Zoals gewenst door de provinciale minister Thérèse Olenga, bevoegd voor Onderwijs, zal dit project gekoppeld worden aan het provinciale programma ‘École verte assainie’ van de Stad-Provincie Kinshasa.