Samenwerking

Ontwikkelingssteun: projectoproep inzake watervoorziening

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een eerste projectoproep uit op het vlak van ontwikkelingssamenwerking voor acties in verband met watervoorziening in het Zuiden.   Laat de toegang tot drinkbaar water in de ontwikkelingslanden u niet onberoerd? Maakt u deel uit van een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde organisatie? Dan is deze projectoproep iets voor u! Deze oproep gaat uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beoogt de cofinanciering van initiatieven voor het opzetten van lokale overheidsdiensten voor het beheren en zuiveren van water in voldoende hoeveelheden en volgens toereikende kwaliteitsnormen. Doel: iedereen toegang bieden tot die diensten voor een betaalbare en rechtvaardige prijs. “Deze eerste editie kadert in het gewestelijk streven om tegemoet te komen aan de internationale doelstelling om de toegang tot veilig en zuiver drinkwater te erkennen als een grondrecht en draagt zo bij tot de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDO)”, verklaarde Céline Fremault, Minister van Leefmilieu. De projectoproep is gericht tot Brusselse organisaties die projecten steunen en actief zijn in de watervoorziening of die ervaren zijn in de uitvoering van projecten voor watervoorziening of sanering.   photo eau1Tot 80% financiering Er zullen tussen drie en vijftien projecten geselecteerd worden, die zullen kunnen rekenen op een cofinanciering van 10.000 tot 100.000 euro, binnen de grenzen van de beschikbare middelen, over een periode van een tot drie jaar. De financiële tegemoetkoming mag evenwel niet meer dan 80% van het totale budget bedragen, wat betekent dat de resterende 20% ten laste blijft van de organisatie die het project stuurt. Laatstgenoemde kan daarvoor eigen middelen aanspreken, een beroep doen op partners, enz. Voor de cofinanciering van deze eerste projecten stelt de intercommunale HYDROBRU een budget van in het totaal € 304.919,51 ter beschikking van het “Internationaal Solidariteitsfonds”. Dit bedrag werd aangelegd via een heffing van € 0,005 per m³ water die vorig jaar gefactureerd werd door HYDROBRU.   Meer info
  • De projectoproep loopt van 30 juni tot en met 30 september.
  • De betreffende documenten zijn sinds 30 juni 2015 beschikbaar op de websites van HYDROBRU en Leefmilieu Brussel.