Samenwerking
Bezoek aan de Chinese Muur. Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Paul Magnette, minister-president van Wallonië, en Elke Sleurs, staatssecretaris bevoegd voor het Grootstedenbeleid, rond Z.K.H.H., de koning en de koningin.

Minister-president Rudi Vervoort in China

Ontmoeting met de stichter en CEO van Huawei,
Ren Zhengfei.

Het staatsbezoek maakte het mogelijk voor de
IT-reus Huawei om een overeenkomst te sluiten met Proximus, de ULB et de VUB omtrent de 5G-dekking van de “campus van de toekomst”.

Ontmoeting met de burgemeester van Peking,
Wang Anshun.

Op uitnodiging van de koning heeft de Brusselse minister-president deelgenomen aan het staatsbezoek in de Volksrepubliek China dat plaatsvond van 20 tot 28 juni jl.   Tijdens die reis had Rudi Vervoort een ontmoeting met de stichter en CEO van Huawei, Ren Zhengfei, die de campussen van de VUB en de ULB heeft uitgekozen voor het ontwikkelen van de 5G-technologie. Brussel wordt daarmee de eerste Europese regio die deze technologie mag verwelkomen. De minister-president ontmoette ook Wang Anshun, de burgemeester van Peking. Beiden wezen op de nauwe samenwerking tussen beide regio’s, meer bepaald op het vlak van creatieve technologie, spitstechnologie, toerisme en mode. De minister-president nam die ontmoeting te baat om de burgemeester van Peking volgend jaar uit te nodigen naar Brussel, die laatstgenoemde heeft aanvaard. Ten slotte hadden de koning, de federale ministers en de gewestelijke minister-presidenten een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Onze vorst besprak talrijke onderwerpen met het Chinese staatshoofd, waaronder de strijd tegen de klimaatverandering, het belang van de sociale zekerheid en de toenadering tussen beide landen. In het zog van die ontmoetingen sloten Brusselse ondernemingen zoals Solvay en Reibel overeenkomsten met Chinese partners.