Varia

Oslo komt kijken hoe Brussel hetondernemerschap bevordert

IMG_1748   Op 11 juni kwam een Noorse delegatie informatie inwinnen over de begeleidingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gunste van wie een zaak opstart.   De Noorse delegatie bestond uit directieleden van de Oslo Retail Association (OHF). Ze sprak met Brussels International en Atrium Brussels (het gewestelijk handelsagentschap) over de creatie van een gunstig ondernemersklimaat. De gesprekken gingen meer bepaald over de verkoop en de dienstensector binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   Begeleiding van ondernemers Na een bondige voorstelling van België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Maaike Siaens van Brussels International, nam Julien Bacq van Atrium het woord. Hij begon met de beschrijving van de geografische inplanting van de handelszaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vervolgens overliep hij de verschillende stappen waarmee Atrium een startende ondernemer helpt om met succes een zaak uit te bouwen. De eerste stap behelst een globale coaching en focust op de vragen, uitdagingen en problemen waarmee de starter kan geconfronteerd worden. Atrium kan indien nodig het project heroriënteren en de ondernemer bijstaan met advies op maat. Dan volgt de opmaak van een ‘location strategy’ om een ideale vestigingsplaats te vinden. Het proces wordt afgerond met een gedetailleerd onderzoek van de promotie van de nieuwe zaak, de markstudie, de financiële ondersteuning en ten slotte de opening van de zaak. Atrium werkt trouwens met handelaars die niet aan hun proefstuk toe zijn en adviseert hen rond uiteenlopende problemen of vragen waarmee ze te maken krijgen. Meer dan 300 ondernemers genieten jaarlijks van deze dienstverlening door Atrium.