Varia
Marco van Haegenborgh van het Interfederaal Gelijkekansen Centrum, Bruno De Lille, Brussels gewestelijk volksvertegenwoordiger en Nicolas Nève, economisch en handelsattaché van Brussel Invest & Export in Warschau.

Het Brussels parlement ondersteunt degelijke kansen in Polen

  Op 12 juni verwelkomde de residentie van de Poolse ambassadeur in België  het seminarie ‘De rol van de lokale besturen bij het toepassen van het gelijkheidsprinicpe’ met medewerking van de Brusselse volksvertegenwoordiger Bruno De Lille.   Het Brusselse parlement wou dit initiatief, georganiseerd door de (Poolse) stichting van vrijwilligers voor de gelijkheid, steunen en stuurde zijn afgevaardigde Bruno De Lille. Hij is trouwens de voormalige staatssecretaris voor gelijke kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bruno De Lille gaf een opgemerkte uiteenzetting over de evolutie van de perceptie rond genderverschillen in België en meer bepaald in Brussel.