Varia

Brussel engageert zich tegen geweldpleging op vrouwen

Het verdrag van Istanbul van de Raad van Europa over de strijd tegen geweldpleging op vrouwen wordt weldra geratificeerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   Op 11 september 2012 tekende België de conventie van Istanbul van de Raad van Europa. Dit verdrag vormt als eerste instrument een duidelijk kader voor de strijd tegen geweldpleging op vrouwen, de bescherming van slachtoffers en het straffen van de daders. Het heeft ook betrekking op gedwongen huwelijken, genitale verminking, aanranding alsook lichamelijk, mentaal en seksueel geweld. Het in voege treden van het verdrag verplicht België ertoe bijzondere opvang te voorzien voor de slachtoffers van seksueel geweld, met name in de vorm van voor iedereen toegankelijke centra. Andere verplichtingen betreffen de organisatie van intensieve opleidingen voor de specialisten, die werken met slachtoffers en/of daders van geweld, en ook de erkenning en promotie van de rol van de burgermaatschappij in de preventie van geweld. Een groep van onafhankelijke experts zal onder de naam GREVIO waken over de concrete toepassing van de vooropgestelde maatregelen in het verdrag en waar nodig aanbevelingen formuleren naar de betrokken partijen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ratificeert momenteel het verdrag en ondersteunt bij deze gelegenheid de pioniersrol die ons land sinds de jaren 80 vervult in de strijd tegen geweldpleging op vrouwen. De goedkeuring van het verdrag maakt deel uit van het nationale actieplan dat het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in nauwe samenwerking met de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten uitwerkte.