Varia

De wapenhandel gereglementeerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11-2014-Varia-1   Sinds 21 juni 2013 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Geest over een eigen regelgeving inzake wapenhandel.   De Brusselse reglementering betreft globaal de import en export van producten, die te maken hebben met defensie en ander materiaal voor militaire doeleinden of voor ordehandhaving, vuurwapens voor burgerlijk gebruik en hun onderdelen, accessoires en munitie. De nieuwe wapenregelgeving herroept – wat de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft – de federale wet van 5 augustus 1991 en zet drie Europese richtlijnen verband met wapenhandel om. Een uitvoeringsarrest, dat in juli 2014 verscheen in het Staatsblad, geeft aan welke bepalingen men in acht moet nemen. Deze regelgeving volgt uit de regionalisering van dit domein door de bijzondere wet van 12 augustus 2003. Ze vormt een volledig en samenhangend geheel van regels met het oog op een efficiënt toezicht op de wapenhandel en andere wapenbewegingen. De nieuwe bepalingen zorgen voor een evenwicht tussen de economische en ethische beschouwingen, een noodzaak in een internationale context die voortdurend evolueert.