Netwerken

Afspraak in Brussel voor het Forum Economische Ontwikkelingvan Eurocities

06-2014-Réseaux-1.1Van 3 tot 5 juni onthaalde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe editie van het Forum Economische Ontwikkeling van Eurocities.   Het Forum bracht vijf verschillende groepen samen: city branding, ondernemerschap en kmo, cohesiebeleid, hoofdstedelijke gewesten en internationale economische betrekkingen. Meer dan ooit werd de kruisbestuiving tussen de verschillende groepen aangemoedigd. De groepen city branding en internationale economische betrekkingen wisselden bijvoorbeeld aan dezelfde tafel ideeën uit over handelsmissies. Gedurende het volledige Forum ging bijzondere aandacht uit naar de mogelijkheden om te genieten van Europese fondsen. Verder voorzag het programma ruimte voor uiteenlopende bezoeken aan Brussel. Verschillende gewestelijke projecten werden voorgesteld: de renovatie van de Kanaalzone, de Brusselse city marketing strategie met de campagne be.Brussels en als orgelpunt een reeks innoverende initiatieven ten voordele van de kmo’s onder leiding van Impulse Brussels.   Meer informatie: Website Eurocities