Netwerken

De toekomst van het Metropolis netwerk tegen de achtergrond van zijn 11de Wereldcongres

Vicevoorzitter Xavier Trias, voorzitter Jean-Paul Huchon, secretaris-generaal Alain Le Saux en schatbewaarder Jean-Luc Vanraes. Op het scherm: Eric Corijn, professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Voorzitter Jean-Paul Huchon, secretaris-generaal Alain Le Saux en schatbewaarder Jean-Luc Vanraes.

Voice of the Mayors : een publicatie ter promotie van innoverende projecten van de aangesloten steden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde de publicaties'' Community Land Trust’ en 'The school for more equal opportunitites and inclusion’ voor.

11-2014-Réseaux-2.10   11-2014-Réseaux-2.3Van 6 tot 10 oktober 2014 verwelkomde de stad Hyderabad (India) de elfde editie van het Wereldcongres van het internationaal netwerk van grootsteden, dat dit jaar zijn 30ste verjaardag vierde. Een gelegenheid om de acties voor de komende decennia te schetsen.   Hyderabad, de gaststad van het 11de Wereldcongres van Metropolis, vormde het ideale vertrekpunt om de debatten op te starten over het centrale thema van deze editie: ‘Steden voor iedereen’. De aanwezige ervaring, verworvenheden en uitdagingen – zoals in de meeste steden in India – verrijkte de wereldwijde dialoog over de stadsontwikkeling met actoren uit steden van over de hele wereld. Er stonden vier onderwerpen op het programma: gerechtigheid in stedelijke milieus, beleid, stadsfinanciering en het stedelijke India.   Een Brussels project als kandidaat voor de 5de Metropolis Prijs Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een actief lid van Metropolis. Tijdens de algemene vergadering van de vereniging werd het aangesteld als schatbewaarder. Het Gewest dong mee naar de 5de Metropolis Prijs, die aangesloten steden met projecten, die een internationale erkenning verdienen, bekroont. Dit jaar moest het bekroonde project in verband staan met de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners, en met name vrouwen, jongeren en mensen met een beperking. Het Gewest presenteerde het project van vzw Le 8e jour. Deze vereniging maakt het mogelijk voor mensen met een mentale beperking om zelfstandig in de stad te wonen in gegroepeerde flats, omgeven door valide mensen die in hetzelfde gebouw wonen. Dit alles met de ondersteuning van een team van opvoeders. Een andere Brusselse deelnemer aan het Congres, professor Eric Corijn van de Vrije Universiteit Brussel, animeerde een debat over de toekomst van Metropolis. Enkel politieke verantwoordelijken, burgemeesters en verkozen voorzitters van aangesloten steden kregen het woord. Het debat zette aan tot gezamenlijk denkwerk om zo de politieke richting te bepalen en een vernieuwd elan te geven aan de ontwikkeling van Metropolis in dienst van de leden.   Vernieuwd FMDV-mandaat voor Brussel Naar aanleiding van het Metropolis Congres vond de jaarlijkse vergadering plaats van het Global Fund For Cities Development (FMDV). Het mandaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het vicevoorzitterschap van het FMDV werd vernieuwd. Het Gewest blijft zich engageren in het ‘REsolutions to fund cities Europe’ programma vanuit een dubbele invalshoek: enerzijds de voortzetting van de uitwisselingen rond de Community Land Trust (CLT) met als doel een netwerk van CLT-platformen te creëren met de hulp van het FMDV, en anderzijds de creatie van een nieuwe uitwisselingsas rond financieel beheer, in het bijzonder de portefeuilles voor openbare schuld.  

Meer weten: website van het 11de Metropolis Congres