Evenementen

De directie Externe Betrekkingen wordt Brussels International

Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd omgedoopt tot Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Daarop aansluitend koos onze directie voor de nieuwe naam Brussels International. Tegen die achtergrond is onze blog voortaan te raadplegen op volgend adres: international.brussels. Met het invoeren van de nieuwe huisstijl van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, streefde het Brusselse bestuur eveneens een verjonging van zijn imago na. Dit leidde tot nieuwe benamingen. Zo heet het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), een naam die de dienstverlening aan het publiek in de verf zet. De verschillende besturen binnen de GOB werden eveneens omgedoopt met als rode draad: de Brusselse bevolking beter informeren over de geboden dienstverlening. Ook onze directie Externe Betrekkingen stapte mee in dit verhaal. Na de overstap van onze newsletter Brussels Globe van papieren naar elektronische vorm, benadrukken we onze wens tot het verbeteren van ons imago in het buitenland en het bevorderen van onze zichtbaarheid onder de nieuwe vlag van Brussels international: een nieuwe naam, eenvoudiger, duidelijker en overtuigender.