In Europa
Het publiek wacht op de sprekers.
Inleiding door Gert Nys, adjunct-directeur van perspective.brussels © Yannick Coppens -SPRB-GOB

“Should I stay or should I go: Stedelijke wildgroei, dichtheidsbeheer, een nieuwe agenda voor stadsplanning”: een Europees seminar

perspective.brussels wil via het Belgische voorzitterschap van de EU de samenwerking aanmoedigen tussen publieke agentschappen en gemeentelijke diensten voor stadsplanning in heel Europa. Daarom werd op 29 en 30 mei een Europees seminar voor stadsplanners georganiseerd rond het thema stadsuitbreiding en kwalitatieve dichtheid.

Veelvoorkomende uitdagingen…

In het licht van crises en uitdagingen moeten stedenbouwkundigen zich aanpassen, concepten opnieuw uitdenken en modellen wijzigen:

  • Hoe gaan we van een kwantitatieve naar een kwalitatieve dichtheid, rekening houdend met natuurlijke hulpbronnen en het circulair gebruik ervan?
  • Hoe kunnen we een stad bouwen met meerdere activiteitencentra, zodat stadsstromen beter gespreid worden?
  • Welke ruimtelijke strategieën zijn nodig voor een duurzamer bodemgebruik en een meer evenwichtige territoriale ontwikkeling?
  • Hoe kunnen deze strategieën helpen voor het behoud van groene, blauwe en open ruimten in stedelijke gebieden?

Tijdens dit seminar werden antwoorden op deze vragen gezocht.

Een groep poseert voor de camera
Groepsfoto van de deelnemers aan het seminarie. © Yannick Coppens -SPRB-GOB

… en verschillende strategieën

Stedelijke uitdagingen vragen om verschillende strategieën. Dit seminar was ook de gelegenheid om verschillende bestaande benaderingen te presenteren en te vergelijken. Ook werden verschillende territoriale observatiemethoden vergeleken en werd er nagedacht over mogelijke samenwerkingen.

Het seminar onderzocht het thema van stadsuitbreiding en kwalitatieve dichtheid in drie gebieden:

  • Nieuwe manieren van leven en wonen in steden
  • Groen, blauw en grijs: de bebouwde omgeving combineren met natuur
  • Planningstools voor een goed stadsbestuur


Ter voorbereiding van dit evenement en als onderdeel van haar streven om ervaringen te delen, lanceerde Perspective in 2023 een oproep voor bijdragen om inspirerende Europese projecten rond deze drie thema’s te verzamelen. Naar aanleiding van die oproep werden 19 projecten geselecteerd die gepresenteerd worden in een publicatie getiteld “Should I stay or should I go? Urban sprawl, density, and a new planning agenda for Europe“.

Mensen zitten rond tafels tijdens een atelier.
Op het programma staan verschillende workshops. © Yannick Coppens -SPRB-GOB
 
Mensen zitten voor een scherm en luisteren naar een spreker.
Een andere groep volgt een presentatie over stedelijke planning. © Yannick Coppens -SPRB-GOB

Het evenement werd ook vergezeld door een tentoonstelling die sinds 29 mei 2024 toegankelijk is in het PerspectiveLab, Naamsestraat 59, 1000 Brussel.

De publicatie is hier beschikbaar:https://perspective.brussels/nl/stedelijke-uitdagingen/voorzitterschap-van-de-raad-van-de-europese-unie/europees-seminar-voor-agentschappen-belast-met-stadsplanning-0