In Europa
Een groep mensen van bovenaf gefotografeerd
Het Community Land Trust Brussels (CLTB) team en zijn leden op de algemene vergadering van 2024. © CLTB

Hoe woningen betaalbaarder maken? Het voorbeeld van de Community Land Trust Brussel

Het nieuwe Interreg NWE-project ‘Upcycling Trust’, ontwikkeld door de Community Land Trust Brussels (CLTB) en zijn partners, brengt een innovatief eigendomsstelsel in de praktijk dat tot doel heeft de bestaande woningvoorraad te renoveren en de huisvestingscrisis op een meer ecologische en meer collaboratieve manier aan te pakken. Het project richt zich op de meest behoeftigen en wil de levenskwaliteit van het Gewest helpen verbeteren.

De geschiedenis van Community Land Trust Brussels (CLTB) gaat meer dan vijftien jaar terug, toen een groep bezorgde burgers, geconfronteerd met de opkomende huisvestingscrisis in Brussel, de voordelen ontdekte van het Community Land Trust-model, dat zich in de Verenigde Staten ontwikkelt en positieve resultaten oplevert bij het creëren van een meer participatief en betaalbaar huisvestingssysteem. Dit motiveerde hen om hetzelfde systeem toe te passen in Brussel, als deel van de oplossing voor de huidige huisvestingsproblemen waar het Gewest mee geconfronteerd wordt.

Met het principe van niet-speculatie als kern van dit eigendomsstelsel, stellen de Community Land Trusts een verschuiving voor van traditioneel eigendom van de grond naar eigendom van het huis. In dit systeem blijft de organisatie eigenaar van de grond waarop het gebouw wordt gebouwd, terwijl de eigenaren eigenaar zijn van het gebouw op de grond. Deze scheiding helpt om huisvesting betaalbaar te maken, zelfs op de lange termijn, door de prijzen te stabiliseren, aangezien de organisatie inspraak heeft bij de verkoop van het gebouw, het doel kiest en tegelijkertijd de toegevoegde waarde van een dergelijke verkoop en aankoop beperkt.

Van meet af aan is het CLTB een partner in het huisvestingsbeleid van het Brussels Gewest.

Het “Upcycling Trust”-project is geïnspireerd op en volgt op de positieve resultaten van het vorige Interreg NWE “SHICC”-project. Dit keer ligt de focus op bestaande gebouwen die gerenoveerd moeten worden om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe energienormen en ze tegelijkertijd te integreren in het CLT-systeem. Om dit te bereiken is de rol van onder Brussel Huisvesting en Brussel Leefmilieu in dit nieuwe project essentieel, met als doel het te implementeren in het gewestelijke beleid.

De resultaten van dit solide partnerschap tussen het Gewest en de CLTB hebben geleid tot de ontwikkeling van zes woonprojecten in verschillende Brusselse gemeenten, met in totaal 106 eenheden. Het succes van dit project wordt weerspiegeld in de perceptie van de bewoners, waarvan een grote meerderheid verklaart dat hun comfort is toegenomen sinds ze in CLT-gebouwen wonen.