Ontwikkelingssamenwerking
Fotocollage

Projectoproep Wereldsolidariteit 2024

Bent u een erkende Belgische organisatie uit het maatschappelijke middenveld en wenst u een project te lanceren om de Brusselse jongeren bewust te maken van de wereldsolidariteit?

Op initiatief van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, lanceert Brussels International een nieuwe projectoproep.

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wenst bij te dragen aan de uitroeiing van de armoede in de wereld, en sluit zich aan bij de inspanningen die België en de internationale gemeenschap leveren met het oog op een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardiger wereld. Deze inspanningen zijn vandaag ingebed in het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) omvat.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil deze doelstellingen helpen waarmaken en is zich bewust van het toenemende belang van de lokale en regionale autoriteiten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Daarom lanceert het voor het zevende opeenvolgende jaar en binnen het kader van zijn ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, een projectoproep voor bewustmaking van de wereldsolidariteit.

Om te bouwen aan een meer eerlijke, inclusieve en duurzame wereld, focust de projectoproep dit jaar op het thema van de interculturele dialoog. De projecten moeten aansluiten bij dit thema, dat verband houdt met talrijke actuele kwesties, zoals het Israëlisch-Palestijns conflict, dekolonisatie, migratie…

Doel

Deze projectoproep heeft een tweeledig doel:

  • de ongelijkheden tussen Noord en Zuid begrijpelijk maken voor de Brusselse jongeren, om de levensomstandigheden van de bevolkingen in de wereld in het algemeen, en in de ontwikkelingslanden in het bijzonder, te verbeteren;
  • de reeds verwezenlijkte of lopende acties van Brusselse organisaties ten gunste van de ontwikkelingslanden in de kijker plaatsen, om een overzicht te bieden van de diversiteit van de Brusselse solidariteit in de wereld.  

Voor wie?

De projectoproep is bestemd voor erkende maatschappelijke middenveldorganisaties (zie reglement voor meer details).

Wat?

Met deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoveel mogelijk projecten ondersteunen met bedragen van €5.000 tot €25.000.

Hoe?

Om uw kandidatuur in te dienen, gaat u hier naar het nieuwe subsidieplatform van Brussels International.

Opgelet!

Bij een eerste aanmelding op het subsidieplatform van Brussels International zullen enkel de bestuurders ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kunnen inloggen.

Als uw instelling geen KBO-nummer bezit, neem dan contact op met Brussels International die u toegang zal verlenen tot het platform.


Een handleiding voor het gebruik van dit platform vindt u hier.

De oproep zal geopend zijn van maandag 8 april 2024 tot en met maandag 13 mei 2024.

Documenten

Contact

Valentin Egon (0490/67.81.82, vegon@sprb.brussels)
Sophie Willaumez (0474/97.84.34, swillaumez@sprb.brussels)

Op donderdag 18 april om 14u vindt een infosessie plaats in de Iris Tower (Sint-Lazarusplein 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node). U kunt zich hiervoor inschrijven door te mailen naar bi.devco@sprb.brussels.