Samenwerking
Martine Biron et Rudi Vervoort signent la 4e entente
Martine Biron, minister voor Internationale Betrekkingen van Quebec en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tekenen een 4de overeenkomst op het gebied van de sanering van verontreinigde gronden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Quebec, hechter dan ooit

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de provincie Quebec onderhouden reeds tientallen jaren vruchtbare betrekkingen. In januari 2023 kregen beide instanties een nieuwe kans om de voorbeeldige samenwerking in de verf te zetten.

Ter gelegenheid van één van haar eerste buitenlandse missies, bracht Martine Biron, minister voor Internationale Betrekkingen en de Francofonie, en bevoegd voor Vrouwenzaken in Quebec, op 20 januari 2023 een bezoek aan Brussel. Ze sprak er met Rudi Vervoort, minister-president van het BHG, in aanwezigheid van Geneviève Brisson, algemeen afgevaardigde van Quebec in Brussel.

Ze hadden het over de geboekte resultaten uit het verleden en over de toekomstperspectieven in tal van domeinen: milieu, veiligheid, stedenbouw, economie, R&D, gelijke kansen enz.


Ondertekening van een vierde overeenkomst op het gebied van bodemsanering

Beide ministers ondertekenden de vierde editie van een overeenkomst op het gebied van de sanering van verontreinigde gronden. Deze overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en actoren uit Quebec, leverde voor beide partijen al gunstige resultaten op. De vierde ondertekening (een stap verder dan de spreekwoordelijke ‘driemaal is scheepsrecht’) opent mogelijkheden voor nieuwe uitwisselingen in de komende jaren.  


Receptie van de Algemene Afvaardiging van Quebec in Brussel

Het uitwisselingsprogramma werd afgesloten met een receptie, georganiseerd door de Algemene Afvaardiging van Quebec in Brussel. Naast de viering van 50 jaar aanwezigheid van Quebec in Brussel, plaatste de receptie tevens de talloze verwachte samenwerkingsperspectieven voor 2023 in de kijker.