Evenementen

Van 3 tot 7 oktober 2022 organiseert Brussel het ISOCARP World Planning Congress

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd geselecteerd als gaststad voor de volgende editie van het ISOCARP World Planning Congress. perspective.brussels, urban.brussels en leefmilieu.brussels zullen deelnemen aan de organisatie van deze 58ste editie, met als onderwerp « From Wealthy to Healthy Cities ».

Tijdens het ICOCARP-congres van 3 tot 7 oktober 2022 worden verschillende activiteiten georganiseerd rond stedenbouw en stadsplanning zoals rondleidingen, plenaire vergaderingen, workshops, walkshops en netwerkevenementen.

ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) is de internationale vereniging  van stedenbouwkundigen. Ze heeft meer dan 700 leden (personen en institutionele organisaties die professioneel actief zijn rond stedenbouw en stadsplanning) uit meer dan 85 landen. Elk jaar wordt een groot mondiaal congres georganiseerd, in samenwerking met een gaststad.

Brussel werd aangeduid als gaststad voor de editie 2022. De Brusselse regering duidde op haar beurt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed en Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet aan als gastheer voor het congres. urban.brussels zal instaan voor de organisatie, in samenwerking met perspective.brussels, al meerdere jaren institutioneel lid van ISOCARP, en leefmilieu.brussels en met de steun van visit.brussels. Verschillende evenementen zullen samen met de Europese en internationale instellingen in Brussel worden georganiseerd. De belangrijkste evenementen zullen op één vaste locatie in de stad plaatsvinden, maar daarnaast zullen er ook activiteiten verspreid over het Brussels Gewest plaatsvinden.

 

‘From Wealthy to Healthy Cities’, stedenbouw en planning als motor van het welzijn en de gezondheid van de burgers

Dit thema maakt een globaal debat mogelijk over de evolutie van steden na COVID-19 en over hoe gezondheid een belangrijkere rol kan spelen in stadsplanning.

Het congres wordt een internationaal uitwisselingsplatform over de oplossingen op verschillende territoriale schaalgroottes die stadsplanners en andere deskundigen kunnen aanbrengen.

In alle grootsteden zijn er tal van factoren die een invloed hebben op de gezondheid van inwoners. Denk maar aan de sterke concentratie van activiteiten, sociale ongelijkheid, mobiliteitspatronen, de luchtkwaliteit en de impact van het klimaat. Factoren die de gezondheid beïnvloeden moeten op een geïntegreerde manier worden benaderd in planning, openbare en groene ruimtes, huisvesting, mobiliteit en ecosociale inclusie.

Brussel wil met zijn beleid op het vlak van stedenbouw en stadsplanning de levenskwaliteit van zijn inwoners verbeteren. Openbare en groene ruimten maken integraal deel uit van de stad en vervullen er tal van functies. Ze zijn met andere woorden onontbeerlijk voor een gezonde, leefbare stad.

Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt op onze website, onze nieuwbrief en op de ISOCARP-website.