Samenwerking
Les protagonistes posent debout devant les drapeaux régionaux.
Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen, ontmoette Adam Struzik, de maarschalk van Mazovië.

De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet op bezoek in Mazovië

In november 2021 bracht Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen, een officieel bezoek aan het Woiwodschap Mazovië, sinds 20 jaar partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens dat bezoek vonden tal van gesprekken en bezoeken plaats.

De Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet, trok van 15 tot 17 november 2021 naar Warschau. Daar ontmoette hij Adam Struzik, de maarschalk van Mazovië.

 

20 jaar samenwerking tussen Brussel en het Woiwodschap Mazovië

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Woiwodschap Mazovië, het hoofdstedelijk gewest van Polen, vieren 20 jaar van samenwerking. Beide gewesten tekenden op 24 oktober 2001 een samenwerkingsovereenkomst in het Brusselse Egmontpaleis en willen hun partnerschap naar aanleiding van deze verjaardag hernieuwen en updaten.

Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen, was uitgenodigd als eregast op de receptie van de Belgische ambassadeur in Warschau ter gelegenheid van Koningsdag. Hij lichtte er zijn kijk toe op de toekomstige samenwerking en legde opnieuw de nadruk op het belang van Polen en de Polen in Europa.

De Brusselse staatssecretaris staand achter het spreekgestoelte.
Toespraak door Pascal Smet in de Belgische ambassade te Warschau, voor een wandtapijt van de Brusselse Ateliers.


Officiële ontmoeting met de burgemeester van Warschau  

De Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen ontmoette eveneens de burgemeester van Warschau, Rafał Trzaskowski.

Samen uitten ze hun wens om een echte samenwerking tussen de steden Brussel en Warschau op te zetten. De diplomatie tussen beide steden is meer dan ooit nodig en ze brengt de burgers dichter bij elkaar.

De protagonisten poseren op een rode loper.
Ontmoeting tussen Pascal Smet en Rafał Trzaskowsk, burgemeester van Warschau.
 
Pascal Smet tijdens de Real Estate conferentie in Warschau.
De staatssecretaris neemt het woord, staand met een microfoon in de hand.


Steun aan de Brusselse vastgoedsector

Met zijn immense oppervlakte van 35.558 km2, vormt Mazovië een veelbelovende markt voor de Brusselse ondernemingen. Ondanks de politieke situatie in Polen, moeten de steden elkaar blijven ontmoeten en samenwerken, met hun ondernemers, om stedelijke ruimten te creëren waar iedereen van kan profiteren.   

Tegen deze achtergrond nam Pascal Smet deel aan Real Estate Today & Tomorrow, de jaarlijkse conferentie van de Belgian Business Chamber in Warschau. De staatssecretaris zette er de vele kwaliteiten van de Brusselse vastgoedsector in de verf.  

 

Bezoek aan grootschalige vastgoedprojecten

Binnen het kader van de missie van hub.brussels, bracht de staatssecretaris een bezoek en enkele van de meest innoverende gebouwen van Europa, waaronder de Varso Tower, weldra de hoogste  kantoortoren van de Europese Unie (310 m).

Pascal Smet huldigde ook de Central Point-toren van Warschau officieel in, een project ontwikkeld door de Brusselse promotor Immobel.

Pascal Smet, omringd door andere protagonisten, knipt het rode lint door.
Inhuldiging van de Central Point-toren in Warschau.
 
De protagonisten poseren op een werf, zicht op Warschau in de achtergrond.
Op het werfterras van de Varso Tower. Vlnr: Oliver Menalda (Revive), Mohamed Hajajj (hub.brussels), Pascal Smet, Nicolas Nève (economisch en handelsattaché van hub.brussels in Warschau) en Thibaut Parent (Kabinet Smet).


Steun aan de LGBTQI+-militanten

De Brusselse regering zet sterk in op de strijd tegen huiselijk geweld, op gendergelijkheid en op het verdedigen van de LGBTQI+-rechten.

Pascal Smet maakte dan ook dankbaar gebruik van de missie om steun te betuigen aan de LGBTQI+-activisten. Tijdens een persconferentie stelde de staatssecretaris een Pools-Brussels project voor, dat opkomt voor de LGBTQI+-rechten in Polen, aan de zijde van de beroemde Dominik Kuc, de voorzitter van de Poolse stichting GrowSpace en Rémy Bonny, politicoloog en LGBTQI+-militant in België.  

Rémy Bonny is een specialist in de constructieve link tussen de vragen van de LGBTQI+-beweging en de internationale betrekkingen, vooral in Oost-Europa en Centraal-Azië. Hij wees met Pascal Smet op het belang van een inclusieve opvoeding in Polen, in België en de hele Europese Unie.

Pascal Smet poseert staand, omringd oor zeven militanten
Ontmoeting met militanten voor LGBTQI+-rechten.


Mobilisatieproject voor leerlingen uit het secundair onderwijs

Binnen het kader van de GrowSpace Foundation, zette Dominik Kuc een mobilisatieproject op voor de leerlingen van de middelbare scholen. Het doel is hen de mogelijkheid bieden om de LGBTQI+-vriendelijkheid van hun onderwijsinstelling te meten aan de hand van bevragingen. De uitvoering wordt aan de leerlingen zelf toevertrouwd, zodat de militant elke gerechtelijke vervolging ontloopt.

Het project ging van start in Warschau en kreeg van meet af aan de steun van de burgemeester. Meer dan 30.000 leerlingen nemen deel.

Forbidden Colours neemt de rangschikking van de scholen voor haar rekening. Deze Brusselse vzw zamelt fondsen in om projecten van organisaties in Europa te ondersteunen, die LGBTI’ers helpen om een volwaardig leven te leiden in vrijheid, met zelfrespect en in waardigheid. De vereniging is verbonden aan een fonds fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de belangrijkste Belgische stichting voor filantropie, die als missie heeft bij te dragen tot een betere samenleving.

Rémy Bonny verwelkomt Dominik Kuc en zijn project binnenkort in België. Het project van de GrowSpace Foundation en de Brusselse vzw ‘Forbidden Colours’ zal trouwens van de Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen een subsidie van 30.000 euro ontvangen.

De protagonisten, zittend aan een tafel tijdens de uiteenzetting
Dominik Kuc, voorzitter van de Poolse vereniging GrowSpace en Rémy Bonny, politicoloog en LGBTQI+-militant in België.


Gesprek in de Belgische ambassade in Warschau

De contacten met de verenigingen die opkomen voor de LGBTQI+-rechten, bleven niet beperkt tot het GrowSpace-project.

Tijdens een pro-LGBT-avond bij Wim Peeters, de Deputy Head of Mission (DHOM) van de Belgische ambassade, ontmoette Pascal Smet zes verenigingen die de rechten van LGBTQI+-minderheden verdedigen. Zij spraken met hem over hun dagelijkse uitdagingen. Nationale parlementariërs uit de oppositie die met deze materie bezig zijn, waaronder de ondervoorzitter van de Poolse senaat Gabriela Morawska-Stanecka, waren daarbij aanwezig. Zij deelden hun visie en politieke projecten met de Brusselse staatssecretaris.

 

Steun aan onafhankelijke rechters in Polen

Nog steeds vanuit zijn bezorgdheid over de problemen met de rechtsstaat in Polen, ontmoette Pascal Smet de voorzitter van de vereniging van onafhankelijke rechters lusticja, die een cruciale rol vervult met het informeren van de Europese overheid over de situatie van de rechters in Polen. De staatssecretaris besprak steunmaatregelen op Belgisch en Europees niveau. Hij kon verkrijgen dat de documentaire ‘Judges under pressure’ over hun strijd, weldra vertoond wordt in Bozar.

De protagonisten rond een vergadertafel.
Werksessie met Krystian Markiewicz, voorzitter van de vereniging Iusticja en rechter Dorota Zalbludowska, lid van het directiecomité van de vereniging.