Varia
Entourés des drapeaux officiels, les protagonistes se serrent la main.
Ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regio Île-de-France door Valérie Pécresse, voorzitter van de Regio Île-de-France, en Rudi Vervoort, Brusselse minister-president.

Brusselse economie en toerisme veroveren Parijs

Een delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was van 22 tot 24 september in Parijs voor de 15de editie van de Brussels Days. Dit is een belangrijk evenement voor de politieke, economische en toeristische uitstraling van Brussel op het internationale toneel.

Elk jaar trekt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) eropuit om een grote metropool te veroveren naar aanleiding van de Brussels Days, een organisatie van hub.brussels, visit.brussels en Brussels International. Na Madrid, Berlijn, Amsterdam en New York, vonden de Brussels Days dit jaar van 22 tot 24 september plaats in Parijs. Deze missie (de eerste in lange tijd) betekent een aanzienlijke steun voor het herstel van de economie en het toerisme in Brussel na de COVID-periode.

De delegatie met Brusselse actoren uit de economische en toeristische sector, werd geleid door Rudi Vervoort, minister-president van het BHG, Sven Gatz, minister van Financiën, Begroting en het imago van Brussel, en Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel.

De protagonisten poseren staand voor het gebouw.
De delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verwelkomd door voorzitter Valérie Pécresse bij de Regionale Raad van Île-de-France.


Brussel positioneren op het internationale toneel

De Brussels Days willen Brussel positioneren op het internationale toneel, door het creëren van networking-kansen op het hoogste niveau met lokale ondernemingen en besturen, en door de economische dynamiek, de knowhow, de ontwerpers, de culturele rijkdom en het toeristische en MICE-potentieel (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) van Brussel in de verf te zetten.

Drie dagen lang toonde Brussel zich van zijn beste kant in Parijs op verschillende conferenties, politieke vergaderingen, bezoeken op locatie en culturele voorstellingen. Na de maandenlange gezondheidscrisis moesten de Brussels Days het herstel in een stroomversnelling brengen.   

 

Frankrijk, 3de exportland voor de Brusselse ondernemingen

Het is geen toeval dat de lichtstad reeds voor de tweede keer werd gekozen sinds de opstart van de  Brussels Days.

Frankrijk is namelijk een heel belangrijke markt voor Brussel. Wat het toerisme betreft is het de grootste buitenlandse markt voor het BHG. De Fransen vertegenwoordigen 11% van de overnachtingen in onze hoofdstad, ze vormen daarmee de grootste groep toeristen in Brussel. Dat was ook het geval tijdens de coronacrisis, die de sector ongezien hard trof.

Economisch is Frankrijk het derde exportland voor de Brusselse ondernemers, met ongeveer 12 procent van de totale goederenexport. En elk jaar importeert Brussel voor zowat 2 miljard euro aan Franse goederen.

 

Hernieuwing van het samenwerkingsakkoord met de Regio Île-de-France

De Brussels Days boden ook kansen voor officiële ontmoetingen met de beleidsverantwoordelijken van de Regio Île-de-France,de Métropole du Grand Paris en de Stad Parijs.

De Regio Île-de-France en het BHG maakten van de gelegenheid gebruik om de samenwerkingsovereenkomst, die ze al 19 jaar onderhouden, te hernieuwen en uit te breiden. Het belang hiervan werd onderstreept door de ondertekening in aanwezigheid van Valérie Pécresse, de voorzitter van de Regio Île-de-France.

De Brusselse delegatie ontmoette eveneens de verkozenen van de Métropole du Grand Paris. Deze jonge metropool vormt een interessante inspiratiebron met het oog op de effectieve invoering van de Brusselse Metropolitane Zone, die dode letter bleef sinds de recentste staatshervorming. Ze is ook een mogelijke partner binnen het wereldwijde Metropolis-netwerk, waar de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet de rol van ondervoorzitter voor Europa waarneemt.

De protagonisten zittend aan een spreektafel.
De Brusselse delegatie ontmoet de verkozenen van de Métropole du Grand Paris en zijn voorzitter.
 
Zicht op het halfrond waar de protagonisten voor een scherm zitten.
Ondertekening van het samenwerkingsakkoord in het halfrond van de Regionale Raad van Île-de-France.

Pascal Smet trok tevens naar het stadhuis van Parijs om er te praten met Hermano Sanches Ruivo, adjunct-burgemeester van Parijs en bevoegd voor Europa. Het BHG en de Stad Parijs willen namelijk samenwerken, zowel binnen de netwerken waarvan ze beiden lid zijn als op bilaterale wijze.

De protagonisten, staand en lachend.
Ontmoeting tussen Pascal Smet, Brusselse staatssecretaris en Hermano Sanches Ruivo, adjunct-burgemeester van Parijs en bevoegd voor Europa.


Het Brusselse ondernemerschap in de kijker

Een van de activiteiten was de inhuldiging van het Ecobuild-paviljoen in het Centre Wallonie-Bruxelles in Parijs, waar zes grote Brusselse projecten werden voorgesteld. Het Brussels Gewest is namelijk een pionier inzake de energieprestaties van gebouwen en circulaire bouwen zit er duidelijk in de lift.   

De Fransen maakten ook kennis met enkele van de talrijke Brusselse ondernemingen uit de audiovisuele sector. Tegen deze achtergrond organiseerde screen.brussels een conferentie over de digitale oplossingen voor de creatieve en culturele industrie.

 

Ontmoetingen rond toerisme

Het programma van de Brussels Days voorzag verder tal van netwerkmogelijkheden tussen de actoren van de toeristische en de cultuursector. Zij ontmoetten elkaar in de residentie van de Belgische ambassadeur in Frankrijk voor een ontbijt-workshop, waar Brussel werd gepositioneerd als een internationaal centrum voor hybride evenementen. Er loopt in Parijs ook een affichagecampagne om Brussel te promoten als zakelijke bestemming.  

 

Spotlights op cultuur en gastronomie

Op cultureel niveau verzorgde KANAL – Centre Pompidou voorstellingen in de openbare ruimte, aan het Centre Pompidou. De Brusselse culturele pool bevestigde zo zijn rol als cultureel kruispunt in de stad, met onder meer de Studio Cité van Benjamin Vandewalle, de vocale grootsheid van MARS van de YouYou Group onder leiding van Myriam Van Imschoot, of de voorstellingen van de choreografe Ula Sickle en de beeldende kunstenaar en videograaf Guy Woueté.

De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet ontmoette ook Mechtild Rössler, directeur van het WereldErfgoedComité van de UNESCO. Het BHG huisvest namelijk heel wat elementen van het Werelderfgoed en andere Brusselse juweeltjes zouden zeker niet misstaan op de lijst. Ons Gewest stelt zich trouwens kandidaat voor dit Comité.

Vier protagonisten, zittend  in vergadering.
Ontmoeting tussen Pascal Smet en Mechtild Rössler, directeur van het UNESCO WereldErfgoedComité.

De Brusselse gastronomie kon evenmin ontbreken. Tijdens een networking-avond in de Parijse Munt, proefden de genodigden heerlijke bereidingen van de Brusselse chefs Yves Mattagne (twee sterren) en Mallory Gabsi, onlangs nog halve finalist van Top Chef 2020. Philippe Geluck, de geestelijke vader van Le Chat (de tentoonstelling van standbeelden op de Champs-Élysées lokte een massa mensen in de zomer van 2021), luisterde het gebeuren op met zijn aanwezigheid. Met zijn typerende humor kondigde hij aan dat de bouwwerken voor het Le Chat-museum in hartje Brussel waren gestart… voortijdig nog wel!

De beide chefs schikken de borden met hun bereidingen.
De chefs Yves Mattagne en Mallory Gabsi als ambassadeurs van de Brusselse gastronomie.
 
De protagonisten staand en lachend tijdens de receptie.
Sven Gatz, minister belast met het Imago van Brussel, Pascal Smet, staatssecretaris voor Europese & internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, Philippe Geluck, eregast, Rudi Vervoort, minister-president en Z.E. François de Kerchove d’Exaerde, Belgische ambassadeur in Frankrijk.


Stadsontwikkeling, mobiliteit en onderwijs

Minister Sven Gatz kon de indrukwekkende verbouwingswerken van ‘Les Docks’ bezoeken. Deze gloednieuwe ecowijk van 100 ha in Saint-Ouen, aan de oever van de Seine, huisvest onder meer de nieuwe hoofdzetel van de Regio Île-de-France en de verlengde lijn 11 van de Parijse metro naar het oosten van Île de France. Als minister van het Nederlandstalig onderwijs in het BHG trok Sven Gatz ook naar de Tweedekansschool van Rosny-sous-Bois. Hij sprak er met jongeren met een atypisch traject en zonder (erkend) diploma, die daar een vak kunnen leren dankzij intense contacten met de bedrijfswereld. Een boeiende en ontroerende ontmoeting.

De delegatieleden in beschermkledij poseren staand voor de werken.
Net als Brussel zet Parijs volop in op performanter openbaar vervoer. Sven Gatz bezocht de indrukwekkende werken voor de verlenging van lijn 11 van de Parijse metro.
 
De protagonisten zittend aan tafels.
Bezoek aan de Tweedekansschool en informatieve ontmoeting met jongeren.