Ontwikkelingssamenwerking

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de rechten van kwetsbare kinderen in Kinshasa via de ontwikkeling van de lokale economie

Sinds 2013 lanceert Brussels International een projectoproep voor armoedebestrijding in de partnerregio’s en -steden in het Zuiden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) draagt zo bij aan de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Het LIMPOBA-project in Kinshasa werd opgestart in december 2020 als één van de acht geselecteerde projecten in het kader van de projectoproep.

Het LIMPOBA-project (letterwoord voor ‘LISANGA MAKASI PONA BANA’, wat sterke gemeenschappen voor de kinderen’ betekent in het Lingala) omvat tal van duurzame en inclusieve communautaire initiatieven, zoals spaar- en kredietverenigingen om het lokale economische weefsel te versterken en zo te zorgen voor een betere gezinsopvang van de kwetsbare kinderen uit Kimbanseke in Kinshasa (Democratische Republiek Congo).

Dit project zal lopen over een periode van twee jaar en beschikt over een totaalbudget van €210.000, onder andere mee gefinancierd door het BHG (voor een bedrag van €117.000) en de Stad Brussel (voor een bedrag van €60.000). Er zijn verschillende partners bij betrokken: SOS Kinderdorpen België, de Stad Brussel (via de vzw BRISSI), SOS Kinderdorpen DRC, het Gemeentebestuur van Kimbanseke en de UACDK (Union des Associations de Confessions religieuses pour le Développement de Kimbanseke).

 

De kinderen zijn bijzonder kwetsbaar

Als op één na grootste land van het Afrikaanse continent, telt de Democratische Republiek Congo (DRC) 85 miljoen inwoners, waarvan 56% kinderen (cijfers UNICEF). Sinds het einde van het regime van president Mobutu in 1997, kende het land heel wat periodes van instabiliteit. Daardoor verslechterden de levensomstandigheden, vooral van kinderen en jongeren. Door de massale volksverhuizingen is die situatie nog steeds goed zichtbaar in de hoofdstad Kinshasa.

 

 

Het LIMPOBA-project

Het LIMPOBA-project wordt uitgevoerd in Kimbanseke, de dichtstbevolkte gemeente van Kinshasa. Door de sociaaleconomische situatie van de gezinnen, staan de fundamentele kinderrechten er sterk onder druk.   

SOS Kinderdorpen kiest zowel voor een individuele als een gemeenschappelijke benadering, zodat gezinnen uit de kansengroepen deel kunnen uitmaken van een duurzame en inclusieve ontwikkeling, die bijdraagt aan het respecteren en bevorderen van de kinderrechten.

 

Individuele steun aan de gezinnen

Het doel is om 200 kwetsbare gezinnen economisch te ondersteunen, zodat ze kunnen tegemoetkomen aan de essentiële behoeften van hun kinderen (een 800-tal).  

Het LIMPOBA-project zal elk kwetsbaar gezin ondersteuning op maat bieden, binnen de krachtlijnen van een Ontwikkelingsplan voor Gezinnen dat werd uitgewerkt met de hulp van een maatschappelijk werker van SOS.

Het gaat meer bepaald om drie krachtlijnen: economische versterking door een activiteit op te starten die inkomsten genereert, het versterken van de ouderlijke vaardigheden (met name budgetbeheer en het prioritair aanwenden van middelen in het belang van de kinderen) en het bewustmaken van het regulariseren van de burgerlijke stand (inschrijven van kinderen jonger dan 18 jaar, noodzakelijk om hun rechten te laten gelden).

 

De gemeenschappelijke verdeling van middelen

Het LIMPOBA-project wil daarnaast ook de gemeenschapsstructuren starten of versterken, om zo de middelen te verdelen en de gemeenschappen autonomer en sterker te maken. Dat is dan weer nodig om de gezinnen efficiënt te ondersteunen.

Die gemeenschapssolidariteit komt tot stand dankzij twee modellen: de Dorpsverenigingen voor Sparen en Kredieten (DSK) en de landbouwcoöperatieven.

De DSK’s brengen 15 tot 20 mensen samen, die hun spaargeld storten in een gemeenschappelijk fonds. Daarmee worden microkredieten verleend om hun activiteit uit te bouwen of om tegemoet te komen aan een specifieke behoefte van een kind. De landbouwcoöperatieven willen op hun beurt de middelen van de DSK-leden die een landbouwactiviteit willen opstarten aanwenden om de productie te verbeteren en hun producten gezamenlijk te verkopen voor de export. 

 

Een innovatieve aanpak

Over het algemeen zien fondsenwervers de bescherming van de kinderrechten los van de economische ontwikkeling. Maar de gezondheid, de veiligheid, het onderwijs en de kinderrechten zijn juist onlosmakelijk verbonden met de mogelijkheden van een inclusieve en duurzame economische groei. Met dit project wil Brussels International de innovatieve aanpak  van het bevorderen van de kinderrechten binnen het kader van een duurzame en inclusieve ontwikkeling ondersteunen.