Samenwerking
Toespraak van Pierre-Luc Desgagné tijdens de receptie naar aanleiding van de Nationale Feestdag van Québec op 24 juni 2019

Brussel en Québec op één lijn

De betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Québec beleven hoogdagen. In juni 2019 vonden twee ontmoetingen tussen beide partners plaats in onze hoofdstad.

Bodemsanering centraal in de gesprekken

Van 3 tot 7 juni verbleef een delegatie van ambtenaren uit Québec, bevoegd voor het beheer en de sanering van verontreinigde terreinen, in Brussel om er met hun ambtgenoten van Leefmilieu Brussel te praten over dit thema.

Dit bezoek naar aanleiding van een verdrag dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van Québec tekenden in 2017, was bijzonder leerrijk voor alle deelnemers. De presentaties en ontmoetingen werden aangevuld met bezoeken aan sites in Brussel en België, om zo een betere kijk te verkrijgen op de praktijksituatie.  

Ontmoetingen, goede praktijken en bezoeken aan sites die gesaneerd worden

Een nieuwe algemene afgevaardigde van Québec in Brussel   

De maand juni stond eveneens in het teken van het vertrek van Michel Audet, die net geen vijf jaar de algemeen afgevaardigde van Québec was in Brussel. In naam van ons gewest willen wij hem bedanken voor het geleverde werk en de vruchtbare samenwerking die we onderhielden. Wij wensen hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.  

Op 17 juni nam Pierre-Luc Desgagné de fakkel over aan het hoofd van de Algemene Afvaardiging van Québec in Brussel. Wij heten hem welkom in onze hoofdstad en hopen dat we de samenwerking tussen de provincie Québec en het Brussels Gewest verder kunnen versterken. De komende maanden vormen een prima gelegenheid om het samenwerkingsakkoord dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regering van Québec verbindt sinds september 2002 opnieuw te bekijken, en om samen te onderzoeken welke perspectieven zich aftekenen in de nabije toekomst.

De hoofdzetel van Leefmilieu Brussel is gevestigd in een herbestemde industriezone: de ideale locatie voor de gesprekken tussen Brussel en Québec over bodemsanering