Samenwerking
Damien Castelain, de voorzitter van de Métropole Européenne de Lille (MEL) en Guy Vanhengel, de Brusselse minister van Buitenlandse Betrekkingen, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Nieuw samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese metropool Rijsel

Op 2 mei bracht Damien Castelain, de voorzitter van de Europese metropool Rijsel (Métropole Européenne de Lille - MEL), een bezoek aan Brussel voor de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord met de minister van Externe Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Guy Vanhengel.

Rijsel en Brussel liggen zowel geografisch als cultureel dicht bij elkaar. Ze onderhouden uitstekende relaties en werken reeds samen sinds 1996. Logisch dus dat beide Gewesten hun partnerschap nieuw leven wilden inblazen, door de onderlinge contacten af te stemmen op concrete vakgebieden en uitdagingen die hen beiden aanbelangen.


Een akkoord langs drie krachtlijnen
Er vonden verschillende voorbereidende vergaderingen plaats die uitmondden in de redactie van een tekst rond drie actuele krachtlijnen: aantrekkelijkheid, duurzame ruimtelijke ordening, en Europese Unie & de internationale context.

Het vernieuwde akkoord kreeg vorm dankzij projectleiders met een ruime ervaring in hun vakgebied (met aan Brusselse zijde visit.brussels, perspective.brussels, en Brussels International en haar delegatie bij de Europese Unie) en opent de weg naar gerichte thematische gesprekken en concrete verwezenlijkingen. Specifieke werkgroepen zullen actief zijn rond toerisme, grote evenementen en projecten, stadsplanning en -renovatie, mobiliteit en tal van programma’s op Europees en internationaal niveau.


Hoogstaande ontmoetingen met bijzondere aandacht voor mobiliteit
Ook al stond het bezoek van MEL-voorzitter Damien Castelain en de delegatie uit Rijsel aan Brussel in het teken van de ondertekening van het nieuwe akkoord, het bood tegelijk kansen voor constructieve gesprekken rond mobiliteit, een belangrijk thema voor beide Gewesten.

Damien Castelain, voorzitter van de Europese metropool Rijsel, ontvangt een Kuifje-raket als symbool van de Brusselse stripwereld, uit handen van de Brusselse minister van Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel.

Tijdens een werklunch lichtte de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet de oplossingen voor de verkeersdrukte en de invoering van de lage-emissiezone in Brussel toe. De vruchtbare gesprekken met de delegatie uit Rijsel kregen een vervolg in de namiddag, naar aanleiding van een ontmoeting van experts inzake mobiliteit, waaronder de directeur-generaal van Brussel Mobiliteiten de directeur-generaal van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).

De Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet bespreekt de kwesties van het ontwarren van de verkeersknoop en het invoeren van de lage-emissiezone met Damien Castelain, de voorzitter van de Europese metropool Rijsel, en zijn delegatie.

De gesprekken vonden plaats in het Huis van het Gewest (Bip) en die locatie was niet toevallig gekozen. Naar aanleiding van 30 jaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 150 jaar tram in Brussel, werd in het Bip een tentoonstelling georganiseerd, gewijd aan deze zowel historische als hedendaagse vorm van transport. Men kon er oude tramstellen bewonderen naast een maquette op ware grootte van een tram van de ‘nieuwste generatie’.

De delegatie brengt een bezoek aan de tentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar tram in Brussel en 30 jaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Actoren uit Brussel en Rijsel overleggen over mobiliteit.


De ondertekening van het samenwerkingsakkoord
De dag werd afgesloten met de feitelijke ondertekening in aanwezigheid van de minister van Externe Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De plechtigheid vond plaats in de Leopoldzaal van de Brusselse Ministerraad, waarna men de tijd nam voor het uitwisselen van geschenken (met verwijzing naar de tradities, iconen en plaatselijke instellingen van beide Gewesten) in een gemoedelijke sfeer.