Netwerken

België neemt het voorzitterschap op van een steeds groenere en jongere Benelux

Het startschot voor het Belgische voorzitterschap van het Comité van Benelux-ministers in 2018 werd gegeven op 22 januari 2018. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal daarbij een actieve rol spelen.

De Benelux viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan en 10 jaar samenwerking met het Duitse Land Noord-Rijnland-Westfalen. Thomas Antoine, de Belgische secretaris-generaal van de Benelux, onthulde de slogan voor deze verjaardag: ‘Een steeds groenere en jongere Benelux’.

 

De dossiers van het voorzitterschap

De duurzame ontwikkeling en de digitalisering vormen de voornaamste thema’s van het Belgische voorzitterschap. In de loop van dit jaar zal ons land in het bijzonder focussen op de dossiers van het slimme vervoer, de e-governance, de energietransitie en de herziening van het Benelux-verdrag over de politie.

Wat de jongere Benelux betreft, keurden de Benelux-ministers voor Onderwijs alvast de automatische erkenning goed van het niveau van alle diploma’s hoger onderwijs binnen de Benelux. Men blijft ook inspanningen leveren om de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen door het vereenvoudigen van de erkenningsprocedures voor beroepskwalificaties.

   

Deelname van het Brussels Gewest

Binnen de context van het Belgische voorzittershap zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in juni van dit jaar de Week van de Energietransitie organiseren in de lokalen van Leefmilieu Brussel. Ons Gewest zal tevens deelnemen aan de werkzaamheden rond de evolutie van de mobiliteit. Gedurende het hele jubileumjaar voor de 60ste verjaardag van de Benelux en tijdens het Belgische voorzitterschap zullen nog andere evenementen plaatsvinden in Brussel en in de andere Belgische deelstaten.