Varia
Naast andere genodigden, tekende ook staatssecretaris Bianca Debaets de ‘Call for a Comprehensive policy approach on LGBTI issues’ tijdens het IDAHOT Forum.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam actief deel aan het 5de IDAHOT Forum

Van 17 tot 29 mei 2017 vond in Brussel de vijfde editie van het IDAHOT Forum plaats, georganiseerd naar aanleiding van de internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er vertegenwoordigd door de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets.

“De erkenning van de rechten van de holebi- en transgendergemeenschap versterkt en verrijkt onze samenleving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet de strijd voort”, vertelde Bianca Debaets, de Brusselse staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen.

 

Door het 5de IDAHOT Forum te verwelkomen, kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een buitengewone kans om op internationaal niveau zijn vooruitstrevende beleid inzake de strijd tegen de discriminatie van holebi’s en transgenders en voor de vrijwaring van hun rechten in de verf te zetten.

Verschillende beslissers uit de academische wereld, mensen uit het werkveld en andere betrokken personen kwamen voor deze gelegenheid naar Brussel. Het Forum werd trouwens bijgewoond door de heer Vitit Muntarbhorn, de eerste onafhankelijke Expert voor de bescherming tegen geweld en discriminatie op basis van de geaardheid en genderidentiteit, aangeduid door de VN-Raad voor de mensenrechten Na de plenaire zitting gingen werkgroepen aan de slag om het denkwerk verder te zetten.

Tijdens het ministeriële luik van het Forum op 9 mei tekenden vertegenwoordigers en afgevaardigden van regeringen van verschillende Europese landen de verklaring ‘Stepping it up – 2017 Renewed Call for a comprehensive policy approach at European Union level and across the European Union member states on LGBTI issues’. Die omvat een nieuwe oproep aan de Europese Unie om in alle aspecten van het leven voorrang te geven aan de principes van niet-discriminatie en gelijkheid op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Verder werden mensen uit verschillende buitenlandse steden als Ljubljana, Utrecht, Manchester en zelfs Mexico uitgenodigd op IDAHOT 2017. Zo kon Brussel goede praktijken uitwisselen met andere steden.

Op zaterdag 20 mei vond ten slotte in de marge van de conferentie de stoet van de Belgian pride plaats in de straten van Brussel.