Netwerken
Van links naar rechts: ambassadeur Jean-Joël Schietecatte, permanente vertegenwoordiger bij de OESO, Dirk Slaats, afgevaardigde van de NBB bij de OESO, een afgevaardigde van het OESO-secretariaat, Lila Demmou, hoofdeconome bevoegd voor de Belgische eenheid en Manav Frohde, ecomoom.

De Brusselse overheden vaak aangesproken door de economic review van de OESO

Tegen half juni 2017 zou de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn rapport over België moeten publiceren. Daar ging een ware marathon aan analyses en valideringen aan vooraf, waarbij Brussels International de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest coördineerde.

Enkele van de Brusselse sprekers, waaronder Gregor Chapelle (ACTIRIS).

 

Zoals aangekondigd in The Brussels Globe van oktober 2016, vormt België het onderwerp van de publicatie van een ‘economic review’ door de OESO. Deze terugkerende analyse maakt om de twee jaar de inventaris op van de uitdagingen van het economische beleid van een land om zijn prestaties te verbeteren.

Het eindrapport steunt op een eerste analyse door de OESO, die in september 2016 werd voorgelegd en besproken tijdens een missie van experts bij elk van de federale en gefedereerde entiteiten.

Naar aanleiding van een tweede reeks van rondetafelgesprekken door de experts van de OESO in januari 2017, konden we nuttige aanvullingen en correcties aanbrengen. Vervolgens namen de Brusselse vertegenwoordigers op 16 en 16 maart 2017 deel aan een ware marathon van vergederingen onder leiding van medewerkers van de eerste minister, om te bepalen welke standpunten zouden verdedigd worden op de plenaire zitting van 20 en 21 maart in Parijs.

Na de vergaderingen in Parijs kreeg België een definitief ontwerp voorgelegd. De tekst zal vervolgens goedgekeurd worden door de afgevaardigden van de lidstaten en gepubliceerd worden rond half juni. Na de afronding begint een nieuwe cyclus voor het volgende evaluatieproces over twee jaar.

Om dit alles in goede banen te leiden, deed Brussels International een beroep op alle regionale experts, zowel binnen de GOB als bij de betrokken pararegionale instellingen. We moeten deze partners bedanken voor hun bijdrage, hun professionaliteit en hun begrip voor de (vaak zeer strakke) timings. Eens te meer zorgt de eenheid binnen het Gewest ervoor dat we deze uitdaging met succes aangingen en toonden alle Brusselse partijen hun dynamisme aan.