Samenwerking
Cubaanse ‘old timers’ in Havana.

Brussel prominent aanwezig op de Semana Belga in Havana

In november 2016 tooide de Cubaanse hoofdstad zich in de Brusselse kleuren naar aanleiding van de Belgische week, waarvoor een Brusselse delegatie van 11 mensen naar Cuba reisde.

Ambassadeur Patrick Van Gheel (l.) ontvangt de nieuwe vlag van het Brusselse Gewest uit handen van Daniël Verheyden (r.).

De officiële delegatie werd ontvangen door de Cubaanse Vice-Minister voor Cultuur (c.).

De Directeur van het Museum voor Schone Kunsten van Havana, Daniël Verheyden (Brussels International), de Cubaanse Vice-Minister voor Cultuur en Romain Renard (Melvile) tijdens de receptie van Koningsdag.

De cubaanse kinderen die het Art Nouveau atelier in het Palacio del Secundo Cabo volgden, met Anne-Lise Alleaume (Réseau Art Nouveau Network), Thierry Mondelaers (Horta-museum) en Lysbeth Daumont (La Vitrine).

De ‘Vitrina de Valonia’ op de Plaza Vieja.

 

De Brusselse delegatie werd ontvangen door Patrick Van Gheel, de Belgische ambassadeur in Cuba, en door Herman Portocarero, de vertegenwoordiger van de Europese Unie ter plaatse en zelf voormalig Belgisch ambassadeur in Cuba. Ze ontmoette eveneens de Cubaanse viceminister voor Cultuur en de voorzitster van de Cubaanse Commissie van het Cultureel Erfgoed.

Het voornaamste doel van deze missie naar Cuba: het concretiseren van het ‘Memorandum of Understanding’, dat in november 2015 werd getekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het ’Oficina del Historiador’, bevoegd voor het beheer van het erfgoed in het historische centrum van Havana. De Brusselse Directie Monumenten en Landschappen, onder leiding van Thierry Wauters, deelde haar expertise in de algemene organisatie van het erfgoedbeheer en inzake musea, vastgoedrestauratie, archeologische sites en communicatie met het publiek. Bezoeken aan de archieven van de Stad Havana en aan meerdere gerestaureerde gebouwen, waaronder het Capitool en het Palacio del Segundo Cabo, verleende de uitwisselingen een extra concrete  toets.

Een uitgebreid cultureel en educatief luik vervolledigde het officiële programma. Verschillende evenementen kregen veel weerklank in de Cubaanse pers en media. Dat was met name het geval voor twee workshops voor kinderen. De eerste werd georganiseerd door het Réseau Art Nouveau Network naar aanleiding van zijn tentoonstelling ‘Nature & Art nouveau’ die sinds april 2016 loopt in het Palacio del Secundo Cabo, gerestaureerd met hulp van de Europese Unie. De tweede werd geanimeerd door het Horta Museum binnen zijn tentoonstelling in ‘La Vitrina’, waar tevens workshops en presentaties plaatsvonden in verband met het Habana-project van het Autrique-Huis, met focus op strips en erfgoed.

De Belgische week omvatte eveneens een retrospectieve van films van de Brusselse regisseur Chantal Akerman en een presentatie van drie werken van Brusselse auteurs: Rosa de Habana, een stripverhaal van Duchy Man Valdera, Melvile, een stripverhaal gekoppeld aan een internetsaga van Romain Renard, en The 500 Hidden Secrets of Havana, een reisgids van Magalie Raman.

Twee voorstellingen van het audiovisuele project Chroniques de Melvile vormden het orgelpunt van dit uitgebreide culturele programma. De eerste in de ‘Fabrica de Arte Cubana’ en de andere in het ‘Centro Hispanoamericano de Cultura’. Auteur-tekenaar-zanger-gitarist Romain Renard nam ook deel aan diverse Cubaanse TV-programma’s.

In 2017 zal een lid van de Brusselse regering wellicht Havana bezoeken. Verder staat de deelname van Cubaanse studenten aan de fotowedstrijd van erfgoed.brussels op het programma en zullen tentoonstellingen over het erfgoed in Havana en Brussel elkaar kruisen.