Samenwerking
Dhr. Lamouline (links) en Ambassadeur Huynen (rechts), permanent vertegenwoordiger bij de OVSE.

Secretaris-Generaal Christian Lamouline in Wenen

Van 4 tot 7 oktober 2016 trok Christian Lamouline, de secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) naar Wenen.

Philippe Walkiers, economisch attaché in Wenen, dhr. Lamouline en dhr. Philippe Scholtès, Managing Director Unido.

Met de stafleden van dhr. Hechtner, CED van de Stad Wenen.

Het Stadhuis van Wenen.

 

De heer Lamouline was uitgenodigd door de stad Wenen om deel te nemen aan de jaarlijkse “CED meeting”, vergadering van de administratieve hoofverantwoordelijken (Chief Executive Directors) van de grote Europese steden. Deze vergadering ging door op 6 oktober in het prachtige stadhuis van Wenen, waarvan de architectuur trouwens refereert naar het Brusselse stadhuis (zie foto). Voorafgaand aan deze vergadering had Brussels International nog een aantal activiteiten geregeld.

Op dinsdag 4 oktober ging een receptie door in de residentie van de Belgische ambassadeur in Wenen, Baron Willem Van de Voorde, waar de heer Lamouline het woord nam voor een schare officiëlen, business-mensen en journalisten uit Wenen. Onderwerp was de veiligheidssituatie in Brussel, na de aanslagen van 22 maart. De Weense bezoekers werd op het hart gedrukt dat Brussel nog altijd een aangename en veilige stad is om te bezoeken.

Op 5 oktober had hij een ontbijt-vergadering met Ambassadeur Paul Huynen, de Belgische permanente vertegenwoordiger bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), een belangrijke internationale organisatie met hoofdzetel in Wenen. Daarbij ging het ook over het verbeteren van het imago van Brussel en België bij de 57 leden van deze organisatie. Daarna bracht hij een bezoek aan de zetel van de Verenigde Naties, en meer in het bijzonder aan de heer Philippe Scholtès, Belgische directeur-generaal van Unido (UN Industrial Development Organization) en aan het Internationaal Atoom Energie-agentschap.

In de namiddag stond er een interessante bilaterale ontmoeting op de agenda met de stad Wenen. Met de heer Hechtner, CED, en zijn staf, hadden we het eveneens over de veiligheidssituatie in Brussel, en welke lessen de stad Wenen kan trekken uit de aanpak van het terrorisme in Brussel, maar ook over gender mainstreaming en budgeting, het onthaal van internationale instellingen, Art Nouveau en het hernieuwen van onze samenwerkingsovereenkomst met de stad Wenen. Concrete afspraken werden gemaakt over de uitwisseling van ervaringen op het vlak van veiligheid en het onthaal van internationale instellingen.

Op 6 oktober ging dan de eigenlijke “CED-meeting” door, met afgevaardigden van 16 Europese steden. Naast uiteenzettingen van Weense specialisten over “Public Governance”, “Refugee Crisis Management”, “Smart Cities” en “Knowledge Management”, kreeg de Heer Lamouline de kans om voor deze uitgelezen schare aan toehoorders de aanpak van Brussel en België van het terrorisme en de gevolgen van de aanslagen voor de stad Brussel te schetsen. Ook daar werd de boodschap “be welcome – be.brussels” gebracht.

Dit bezoek gold tevens als voorbereiding van het bezoek dat Minister-President Vervoort op 14 en 15 november aan Wenen zal brengen, op uitnodiging van de Belgische ambassadeur voor Oostenrijk.