Samenwerking
Ontmoeting met staatssecretaris Bianca Debaets. Van links naar rechts: Stijn De Corte (adviseur van Bianca Debaets), Alin Teclu (Brussels International), Joseph Dimbisi (adviseur van Ruffin Bayambudila), Ruffin Bayambudila (provinciaal minister), Bianca Debaets (staatssecretaris), Marylin Yema (assistente van de minister) en Sophie Willaumez (Brussels International).

eat! BRUSSELS festival, een première voor de Stad Kinshasa

Kinshasa nam dit jaar als nieuwe partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) deel aan het eat! BRUSSELS festival. De stad leverde een opmerkelijke bijdrage, opgeluisterd door de aanwezigheid van een delegatie uit Kinshasa.

De delegatie van Kinshasa.

Provinciaal minister Ruffin Bayambudila neemt het woord tijdens de openingsavond van het eat! Brussels festival.

 

Voor zijn komst naar het internationale dorp van eat! BRUSSELS koos Kinshasa een eersterangs ambassadeur in de persoon van chef Christian Yumbi, in 2014 gekroond tot  ‘Star chef’ na een pan-Afrikaanse wedstrijd op televisie.

Ruffin Bayambudila, de provinciale minister van Mijnbouw, Toerisme, Cultuur en Kunst van de Stad-Provincie Kinshasa, maakte van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan zijn nieuwe partner, het BHG.

De minister en de leden van zijn delegatie woonden de openingsavond van het festival bij. Naar aanleiding van hun verblijf in Brussel ontmoetten ze minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor Toerisme, minister Guy Vanhengel en staatssecretaris Bianca Debaets, respectievelijk bevoegd voor Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking.

De leden van de delegatie ontmoetten ook vooraanstaande spelers uit de Brusselse wereld van toerisme en cultuur, zoals vertegenwoordigers van VisitBrussels, van de KVS en van MAD (Mode and Design center). Die ontmoetingen moeten uitmonden in de toeristische en culturele promotie van Brussel en Kinshasa, twee multiculturele metropolen. De nationale en internationale actualiteit toont het belang aan van het consolideren van tolerante multiculturele samenlevingen. Laat ons hopen dat de projecten die worden opgezet naar aanleiding van dit bezoek daaraan bijdragen.

 
161004_rudi_vervoort_del_kinshasa
Minister-president Rudi Vervoort en de CEO van VisitBrussels Patrick Bontinck verwelkomen provinciaal minister Ruffin Bayambudila.
 

Les membres de la délégation ont également rencontré des acteurs-clés bruxellois dans le domaine du tourisme et de la culture, notamment les responsables de VisitBrussels, du KVS (Théâtre royal flamand), du MAD (Mode and Design center). Ces rencontres devraient déboucher sur la promotion touristique et culturelle de Bruxelles et de Kinshasa, deux métropoles multiculturelles. L’actualité nationale et internationale démontre l’importance d’œuvrer à la consolidation de sociétés multiculturelles tolérantes. Gageons que les futurs projets mis en œuvre suite à cette visite y contribueront !