Netwerken
De Raad van Bestuur bekrachtigt Denis Caderre als voorzitter van Metropolis.

De burgemeester van Montréal is de nieuwe voorzitter van Metropolis

Op 19 december van vorig jaar droeg Jean-Paul Huchon, wiens mandaat als voorzitter van de regionale raad van Île-de-France afliep, het voorzitterschap van Metropolis over aan de burgemeester van Montréal, Denis Coderre. Deze werd voorgesteld door de co-voorzitters van Metropolis. Denis Coderre oefende deze functie reeds uit op interimbasis, conform de statuten van de vereniging.

Mexico City, de hoofdstad van Mexico.

article_2-6  

Een buitengewone Raad van Bestuur van Metropolis kwam samen in Mexico op woensdag 9 maart 2016 in de marge van een voorbereidende conferentie van de wereldtop Habitat III in Quito (oktober 2016). Daar werd het voorzitterschap van de burgemeester van Montréal officieel bekrachtigd. Denis Coderre zat de RvB voor, geassisteerd door Felip Rocca, de nieuwe secretaris-generaal van Metropolis sinds september 2015 (naar aanleiding van het pensioen van Alain Le Saux). De RvB behandelde vragen rond het bestuur van de vereniging, haar financiën en ook de uitdagingen en het belang van de stedelijke agenda.

De RvB vond plaats ter gelegenheid van de voorbereidende thematische conferentie van de wereldtop Habitat III ‘Stadsontwikkeling financieren: de uitdaging van het millennium’, die in oktober 2016 wordt gehouden in Quito. Anne Claes, directrice van Brussels International, stelde er het Brusselse mechanisme van de Community Land Trust (CLT) voor tijdens een sessie, gewijd aan innoverende financieringsbronnen en –mechanismen voor stadsontwikkeling.

    Lees meer : Metropolis