Samenwerking

Aanslagen in Brussel: hoop ondanks de rouw

Muurtekeningen in metrostation Maalbeek
© Benoît Van Innis

Bandeau noirBrussel rouwt sinds de aanslagen in Brussels Airport en het metrostation Maalbeek. Vanuit de hele wereld bereikten ons blijken van medeleven, steunbetuigingen en aanmoedigingen. Die betekenen een hart onder de riem voor ons. Wij willen u dan ook in naam van alle Brusselaars bedanken.  
Zie hier een getuigenis van leerlingen van het Lycée Moullay Youssef te Rabat.
  Zodra het vreselijke nieuws van de aanslagen in Brussel over de hele wereld bekend raakte, betuigden onze bilaterale partners en de collega’s waarmee wij samenwerken in de internationale netwerken waarvan het Gewest deel uitmaakt, ons hun steun. Hun berichten raakten ons diep en boden ons troost. Waar de mondialisering volkeren dichter bij elkaar brengt, betekent de globalisering jammer genoeg tegelijk een bedreiging voor de wereld. Alle Belgen zijn solidair in de strijd tegen deze schandelijke daden. De vele blijken van troost en medeleven die we ontvingen, maken we over aan de families van de slachtoffers. Ze zijn in de eerste plaats aan hen gericht. De snelle en efficiënte mobilisering van alle hulpdiensten, maar ook van alle anonieme helpers op de plaats van het drama, dwingt bewondering en respect af. Het medisch personeel verrichtte opmerkelijk werk. Het herstel van de gewonden in de verschillende ziekenhuizen blijft een voorname prioriteit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankt zijn partners voor hun steun en solidariteit. De recente feiten tonen aan dat onze samenwerking meer dan ooit fundamenteel en noodzakelijk is. Diegenen die willen verdeeldheid zaaien zullen onze solidariteit alleen maar versterken, net als onze openheid tegenover de wereld en tegenover u. Het belang van samenleven in vrede en vanuit wederzijds respect was nooit zo belangrijk. De Brusselaars – en alle Belgen – gedroegen zich voorbeeldig in deze buitengewone omstandigheden. Tegenover de onmenselijke misdaden stonden ze met opgeheven hoofd en behielden ze hun koelbloedigheid. Democratie, vrede en gelijkheid zijn fundamentele waarden voor ons en voor u. Laat ons samen blijven ijveren, net zoals we altijd al deden via onze samenwerking, voor een betere wereld.  

Van harte bedankt