Samenwerking

Intense uitwisselingen tussen Brussel en Québecaan het begin van 2015

Philippe Couillard, de eerste minister van Québec, verduidelijkt zijn prioriteiten te Brussel op 19 januari 2015.

De regering van Québec werkt samen met private partners voor de verwezenlijking van een haalbaarheidsstudie over een spoorwegverbinding naar de Straat van Labrador.

De visie van Québec voor de ontwikkeling van het noorden.

québec conteneurs Sinds begin dit jaar vinden er heel wat uitwisselingen plaats tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Québec. Na het bezoek in januari van Philippe Couillard, de eerste minister van Québec, aan Brussel, kwamen twee hoge ambtenaren van de stad en de provincie Québec naar onze hoofdstad voor vruchtbare gesprekken over stedenbouwkunde en tewerkstelling.   De eerste minister van Québec, Philippe Couillard, was in Brussel op 19 januari 2015 om er twee belangrijke projecten van zijn regering voor te stellen. Het ‘Plan Nord’ wil het potentieel op het gebied van mijnbouw, energie, bosbouw, fauna, toerisme en biovoeding opwaarderen van een immens gebied ten noorden van de 49ste breedtegraad (1,2 miljoen km², ofwel 72 % van de oppervlakte van Québec voor slechts… 2 % van de bevolking). Dit alles met respect voor de principes van duurzame ontwikkeling. Het plan moet de ontwikkeling van een nieuwe economische ruimte mogelijk maken en zo de duurzame groei van Québec verzekeren. Voor het tweede project bouwt Québec een belangrijke maritieme strategie uit. De uitdaging? Tegen het jaar 2030 een nieuwe economische groeipool verwezenlijken door het creëren van tewerkstelling, door investeringen en door het bouwen van nieuwe haveninfrastructuur met het oog op internationale handel. Voor Europa vormt de Saint-Laurentrivier de dichtstbijzijnde toegangspoort tussen de Atlantische Oceaan en het Amerikaanse continent. Deze strategie wil een efficiënte logistieke keten tot stand brengen  waardoor de transportkosten dalen. Tegelijk wordt de havenontwikkeling afgestemd op de wegen- en spoorweginfrastructuur, met oog voor het vrijwaren van het milieu, de biodiversiteit en de veiligheid van de kustbewoners.   Stedelijke verdichting: een gemeenschappelijke uitdaging voor Montréal en Brussel Twee dagen later, op 21 januari, was het de beurt aan de directeur Stedenbouwkunde van Montréal om onze hoofdstad te bezoeken. Nu lag de focus op de intensifiëring van de emulatie rond de stedelijke verdichting, een gemeenschappelijke uitdaging voor Montréal en Brussel. Deze aanpak betekent een vervolg op de gesprekken over dit thema, die aanvingen in november 2014 tijdens het colloquium ‘Montréal et Bruxelles en projet’. Sylvain Ducas, de directeur Stedenbouwkunde van Montréal, ontmoette de verschillende actoren inzake planologie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ontmoeting moet uitmonden in een concreet programma tussen Stedelijke Ontwikkeling Brussel en de stedenbouwkundige diensten van  de stad Montréal.   Situatie van de arbeidsmarkt: uitwisselingen van goede praktijken tussen Brussel en Québec   Sinds vier jaar wisselen de openbare tewerkstellingsdiensten van Québec en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goede praktijken uit. Réjean Charbonneau, de regionaal adjunct-directeur van de dienstverlening aan de cliënten, regionale directie, Tewerkstelling-Québec Île de Montréal, bezocht Actiris van 2 tot 6 februari. De uitwisselingen handelden over de situatie van de arbeidsmarkt in Québec en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internationale mobiliteit, het ondernemerschap en de dienstverlening aan ondernemingen.