Samenwerking

Een vooraanstaande delegatie uit Peking bezoekt Brussel

Van links naar rechts: Christian Lamouline, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Anne Claes, Directrice van Brussels International, Geoffroy Clerckx, verantwoordelijke voor de bilaterale betrekkingen bij Brussels International, Liao Liqiang, buitengewoon gemachtigde ambassadeur van de Volksrepubliek China in België, Du Deyin, voorzitter van het permanent comité van de gemeentelijke volksvergadering van Peking en Jie Zhao, tolk.

06-2014-Partenariats-4.1 Op 6 juni kwam Du Deyin, de voorzitter van het permanent comité van de gemeentelijke volksvergadering van Peking, naar Brussel om er te praten over betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Peking en met name over het 20-jarig bestaan van het onderlinge samenwerkingsakkoord.   Peking en Brussel tekenden dit samenwerkingsakkoord op 22 september 1994. De twintigste verjaardag wordt van 20 tot 22 oktober gevierd in Peking door de organisatie van Brussels Days in samenwerking met Brussels Invest & Export en VisitBrussels. Bij die gelegenheid zal een nieuw akkoord getekend worden. Een bezoek aan het Brusselse Parlement drong zich op. Daarbij ontmoette Du Deyin Michel Beerlandt, secretaris-generaal van het Brussels parlement, en ontdekte vervolgens het schitterende halfrond boven het parlementsgebouw met zijn mooie historische salons. 06-2014-Partenariats-4.3 Dan ontving Rudi Vervoort, de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de delegatie in aanwezigheid van de ambassadeur van de Chinese Volksrepubliek, Liao Liqiang. Ten slotte bood Christian Lamouline, de secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onze Chinese gasten een ontbijt aan. Het welslagen van deze ontmoetingen stelt de toekomstige samenwerking tussen Peking en Brussel in een gunstig daglicht.