Evenementen

De stedelijke gebieden in verandering onder de loep op Canal Days 2014

Minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck.

Minister van Vervoer, Brigitte Grouwels, en Minister van Economie, Céline Fremault.

06-2014-Evénements-3.1 Het colloquium ‘Canal Days 2014 – Stedelijke gebieden in verandering te Brussel en in Europa’ vormde op 29 en 30 april een plaats van uitwisseling met andere Europese steden, die kampen met dezelfde fysieke, economische, sociale en milieuveranderingen als de Brusselse Kanaalzone.   ADT-LOGO-verti-FR-RVB Zowat 400 personen, waaronder de voorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie en vier Brusselse gewestministers, gingen in op de uitnodiging van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), dat het colloquium organiseerde. De Canal Days 2014 behandelden de veranderingen, troeven en lopende projecten in de Kanaalzone, een strategische ontwikkelingsas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Specialisten uit Gent, Est-Ensemble (Parijse regio), Manchester, Leipzig en van de Europese Commissie en de Europese Vereniging van Binnenhavens, getuigden over vergelijkbare voorbeelden in verschillende grote Europese steden. Terreinbezoeken langs het kanaal boden een blik op concrete projecten inzake huisvesting, gemeenschapsvoorzieningen, het herbestemmen van opmerkelijke industriële gebouwen, de economische dynamiek, sociale en culturele innovaties en de havenindustrie. Het colloquium Canal Days kadert in het project dat het ATO coördineert om de Kanaalzone en haar bewoners op te waarderen. Het genoot de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie via de Programmatie 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  
  Meer informatie: verslagen, presentaties en foto’s van Canal Days