In Europa

Brussel krijgt Europese middelen toegekend voorde zeven komende jaren

06-2014-Europe-1.1 De Europese Structuurfondsen in Brussel krijgen concreet vorm. Het systeem trad in werking zodat projectdragers structurele en vernieuwende projecten die werkgelegenheid genereren kunnen voorstellen.   In april bezorgde België zijn samenwerkingsakkoord aan de Europese Commissie. Dit strategische document bepaalt voor elk van de drie Gewesten welke uitdagingen ze moeten aangaan, het belang ervan en welke keuzes moeten gemaakt worden. Voor de eerste keer worden de reglementen van de structuurfondsen aangepast aan de stedelijke realiteit. Ze worden dus niet langer louter op basis van het BBP toegekend, maar ook op basis van socio-economische criteria, zoals de tewerkstellings- of werkloosheidsgraad. In deze context voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichzelf van efficiënte hefbomen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor het voorkomen van een versnippering van de middelen, werkt men langs vier krachtlijnen: het toegepast onderzoek, de ontwikkeling van de kmo’s, de kringloopeconomie en de verbetering van het leefkader van de kansengroepen. Het EFRO-programma spitst zich daarbij toe op vijf opleidingen met een groot potentieel. In dit kader werd een oproep voor het indienen van projecten gelanceerd, die wordt afgesloten op 25 juni.   Meer informatie: EFRO website