Samenwerking

Het circus, springplank voor inclusie en burgerschap

De directeur van de Circusschool van Brussel, Vincent Wauters, de vicepresident van de Regio Ile-de-France bevoegd voor internationale en Europese zaken Roberto Romero, de gewestelijke Brusselse afgevaardigde Jean-Luc Vanraes, en de algemene afgevaardigde van de Vertegenwoordiging van Quebec in Brussel Caroline Emond.

De beleidsmedewerker van de eenheid cultuur en interculturele dialoog van DG onderwijs , Europese Commissie Laura Cassio, de directeur van Le Plus Petit Cirque du Monde, Eleftérios Kechagioglou, een artieste van Hip Cirq Europ, Jessy, de regionaal adviseur en de president van Ile-de-France Europe, Pierre Kanuty, en de culturele adviseur van minister Madrane, lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie Cécile Vainsel.

11-2013-Partenariats-2.10 11-2013-Partenariats-2.1.1 11-2013-Partenariats-2.1Op 19 september zetten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), Ile-de-France Europe en de algemene delegatie van Quebec in Brussel het sociale circus in de kijker naar aanleiding van een “Circus, Inclusie en Burgerschap” dag, georganiseerd in samenwerking met Le Plus petit cirque du monde, Cirque du Soleil en de Circusschool van Brussel, waar het gebeuren plaatsvond.   11-2013-Partenariats-2.7Het sociale circus maakt gebruik van de circuskunsten met het oog op de sociale integratie en insluiting van kansengroepen. Via dit initiatief stelden de circusartiesten en hun partners van Caravan Network het concept van het sociale circus voor, evenals de activiteiten die op dit gebied overal in Europa georganiseerd worden. Dit vormde meteen een gelegenheid om te wijzen op de positieve resultaten van de projecten die mee gefinancierd worden door de Europese Unie via de programma’s Leonardo en Jeugd in Actie. Een eerste rondetafelgesprek ging over het ontstaan van het nieuwe beroep van animator in het sociale circus op basis van de voorstelling van het Leonardo project Circus Trans Formation, dat acht circusscholen uitvoeren. Dit project wil een referentiekader scheppen voor de eerste Europese opleiding van opleiders in het sociale circus. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de drie partnerregio’s verduidelijkten waarom en hoe zij deze projecten steunen. Zij stelden eveneens de steunmaatregelen van de Europese Unie voor, met name via het Erasmus+ programma, het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvormen met onderwijsinstellingen, ondernemingen en burgerinitiatieven en het uitwerken van nieuwe opleidingen.   11-2013-Partenariats-2.9Circuskunsten en hip hop Het tweede rondetafelgesprek handelde over de bestaande banden tussen artistieke praktijk, sociale inclusie en burgerschap met de voorstelling van Hip Cirq Europ’, een project met de steun van het programma Cultuur van de Europese Unie voor de erkenning van nieuwe cultuuruitingen en de begeleiding van nieuwe kunstenaars. 11-2013-Partenariats-2.8 Dankzij dit project, een mix van circuskunsten en nieuwe cultuuruitingen zoals hip-hop, konden jonge talenten uit achtergestelde buurten van zes lidstaten samen een spektakel op touw zetten. De dag werd afgesloten met de openbare generale repetitie van het spektakel Hip Cirq Europ’, dat toert in Brussel. Dans, jongleren, een mensenpiramide, een schitterende krachttoer op een reusachtig rad, de opmerkelijke elegantie van een jonge artiest… een magisch spektakel en een ware must! Meer weten: een artikel (in het Frans) van het Gewest Ile-de-France over de Circus, inclusie en burgerschapdagen