Samenwerking

Jongeren: nieuwe uitwisseling tussen Brussel en Rabat

De leerlingen van Rabat, Salé en Brussel omringen M. Abdelkbir Berkia, voorzitter van de Gewestraad van Rabat-Salé-Zemmour Zaer en M. Mohamed Adardour, directeur van de Regionale Academie voor Onderwijs en Opleiding.

05-2013-PA-2.1Na de komst van jonge Marokkanen uit de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaër naar Brussel aan het begin van dit jaar, maakten 16 Brusselaars van 16 tot 19 jaar de omgekeerde reis. Zij werden vergezeld door hun leerkrachten en verbleven in Rabat en Salé van 18 tot 23 april. image010Voor het tweede jaar organiseert de directie Externe Betrekkingen een interculturele uitwisseling tussen leerlingen. Zo werden de banden aangehaald tussen enerzijds het lyceum Moulay Youssef uit Rabat en het technisch lyceum El Faraby uit Salé en anderzijds de Victor Horta school van Evere, het technisch instituut Frans Fischer uit Schaarbeek en de school Elishout uit Anderlecht. De Brusselse jongeren werden ontvangen door de voorzitter van de Gewestraad, dhr. Abdelkbir Berkia, met wie ze op vrijdag een couscous nuttigden. De delegatie ontmoette eveneens dhr. Mohamed Adardour, de directeur van de Regionale Academie voor Onderwijs en Opleiding van Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. Die bevestigde zijn steun aan het project en zijn wil om de uitwisselingen uit te breiden naar twee andere provincies binnen zijn regio. De jonge Brusselaars kregen de kans om de legendarische Marokkaanse gastvrijheid te ontdekken tijdens hun verblijf bij gastgezinnen. Een verblijf met de focus op duurzame ontwikkeling Onze jongeren kregen een breed en gevarieerd programma voorgeschoteld. Net zoals bij het bezoek van de Marokkaanse jongeren aan Brussel, lag de nadruk op duurzame ontwikkeling. Ze bezochten het zuiveringstation van het Nationaal Bureau voor Drinkwater van Akrach en hetReservaat van Sidi Boughaba, een door de conventie van Ramsar voor de bescherming van waterrijke natuurgebieden geklasseerde site. Ook een cultureel luik ontbrak niet. De leerlingen ontdekten de archeologische rijkdom van Rabat en Salé, en bezochten artisanale vaklui in het complex van Oulja in Salé: pottenbakkers, mandenmakers, siersmeden en meubelmakers. Burgerzin en geweld op school op het programma in 2013-2014 Nu al wordt nagedacht over een vervolg voor het uitwisselingsprogramma. De overheden van beide gewesten uitten meermaals de wens om de menselijke relaties en de contacten tussen jongeren centraal te stellen bij de onderlinge samenwerking. Die leiden duidelijk tot een bewustwording van de levensomstandigheden en de moeilijkheden van andere jongeren, bevorderen het begrip voor andere tradities en gewoonten en dragen zo bij tot wederzijdse verdraagzaamheid en respect. In het schooljaar 2013-2014 zullen de thema’s burgerzin en de strijd tegen geweld op school wellicht centraal staan bij de interculturele uitwisselingen. Dit uitwisselingsproject en andere samenwerkingsperspectieven kwamen ook aan bod tijdens het Brussels ministerieel bezoek aan Rabat, op 10 juni 2013. 05-2013-PA-2.3