In Europa

Europese structuurfondsen: nieuwe programma’s op komst

Op 15 maart kwamen zowat 200 sociaal-economische actoren en gewestelijke operatoren bijeen te Brussel om het werk aan te vatten in verband met de Europese structuurfondsen 2014-2020, een belangrijke kans op het gebied van economische ontwikkeling en tewerkstelling. 05-2013-EU-2.1Dit werk verloopt volgens de ‘partnermethode’, die berust op het betrekken van de huidige en potentiële sleutelactoren, overheden en operatoren. Deze benadering wordt aanbevolen door de Europese Commissie in het kader van de voorbereiding van de EFRO- (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en ESF- (Europees Sociaal Fonds) programma’s. De EFRO-cel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd, in samenwerking met Actiris en met de steun van consultants van het bureau Perspective Consulting, belast met de coördinatie van de nodige voorafgaande studies voor het opstellen van de Brusselse operationele programma’s. Het doel: een diagnose stellen zodat het Gewest adequate programma’s kan uitwerken, rekening houdend met het kader van Europese regelgeving en de Europa 2020-strategie.

Stof tot nadenken

Die diagnose leidde tot denkwerk door een veertigtal experts per thema, die op 24 april bijeenkwamen om te debatteren over de inzet van de toekomstige programma’s. Zo kwamen de mogelijke wisselwerking tussen de Fondsen aan het licht. Tevens bleek de noodzaak om te werken aan de hand van een logica, waarbij tewerkstelling en opleiding gelinkt worden aan investeringen in duurzame ontwikkeling, innovatie en de KMO’s. Vervolgens werden in mei thematische werkgroepen opgestart om de assen en maatregelen te bepalen van de operationele EFRO- en ESF-programma’s, die doorliepen tot in juni. Het proces zal dit najaar afgerond worden met een colloquium over de vroegere, huidige en toekomstige structuurfondsen. Het zal gewijd zijn aan de krachtlijnen van het volgende operationele EFRO-programma en aan het verstevigen van de samenwerking. Info en contact : EFRO-cel