Samenwerking

Verandering aan het hoofd van de Algemene Afvaardiging van Quebec in Brussel

Van links naar rechts : M. Amar, bijzonder adviseur van de gemachtigde minister voor Toerisme van Quebec, Mevr. Vrielynck, attaché van het Kabinet van minister Cerexhe, M. Belgue, secretaris “Tourisme Québec”, M. Sirros, afgevaardigd beheerder van Quebec in Brussel, M. Cerexhe, minister van Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, M. Bérubé, gemachtigde minister voor Toerisme van Quebec, Mevr. Willaumez, Attaché bij de directie Externe Betrekkingen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Mevr. Claes, Directrice van dezelfde directie, op donderdag 13 december bij de opening van het evenement Bül.

In december 2012 vierden het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Quebec de 10de verjaardag van de ondertekening van hun samenwerkingsakkoord. Die verjaardag viel samen met het vertrek van Christos Sirros, de voorbije acht jaar de algemene afgevaardigde van Quebec in Brussel. In naam van ons Gewest bedanken wij hem voor zijn actieve en vruchtbare samenwerking. We wensen hem veel succes in zijn toekomstige functies. Op 18 februari nam Caroline Émond de fakkel over aan het hoofd van de Algemene Afvaardiging van Quebec. Wij heten haar van harte welkom in Brussel en hopen dat onze samenwerking met Quebec verder mag groeien. Een eerste afspraak dient zich reeds aan met de sterke Brusselse aanwezigheid op de biënnale Americana, de internationale beurs voor milieutechnologie in Montreal.