Netwerken

Eurodyssee Stages : een budgettair duwtje in de rug

02-2013-reseaux-1.2   Vanaf dit jaar verhoogt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het budget voor het stageprogramma, waarmee jonge Brusselse werkzoekenden van 18 tot 30 jaar beroepservaring kunnen opdoen binnen een onderneming in een partnerregio van het Eurodyssee netwerk. Het doel: het aantal stageplaatsen verdubbelen om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de jongeren. Het Eurodyssee stageprogramma, een initiatief van de Vergadering van de Regio’s van Europa, kent veel succes bij onze jongeren. Geen wonder: de stages van 4 tot 7 maanden bieden de kans om de beroepservaring op te doen, die vaak nodig is om een eerste tewerkstelling te vinden. Via het programma kunnen tevens nieuwe Europese talen en culturen worden ontdekt. 228 Brusselaars liepen reeds een dergelijke stage en evenveel buitenlandse stagiairs konden terecht bij Brusselse ondernemingen sinds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2001 instapte in het programma. Door het toenemende succes werd het steeds moeilijker om tegemoet te komen aan de vraag van de jongeren. De verhoogde bijdrage wordt gedragen door de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris), die de Brusselse deelname aan Eurodyssee samen met de directie Externe Betrekkingen beheert. We benadrukken de uitstekende medewerking van Actiris aan dit programma, in het bijzonder van Marie-Rose Pétry, de draaischijf van het Eurodyssee stageprogramma binnen Actiris Internationaal, die we van harte bedanken nu ze met pensioen gaat.