Evenementen

Milieu: Belgische technologie in de kijker in Montreal

02-2013-evenements-3.4

02-2013-evenements-3.2Van 19 tot 21 maart vindt in Montreal het International Environment Technology Trade show & Conference, Americana plaats. Een aanzienlijke delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de twee andere Belgische gewesten zal aanwezig zijn op dit evenement, één van de grootste in zijn soort in Noord-Amerika. De biënnale Americana vormt een buitengewoon platform voor de ontwikkeling van de markten en de expertise van de deelnemende organisaties. Voor deze tiende editie verwacht het salon ruim 10.000 bezoekers en bijna 350 bedrijven-exposanten. Daarnaast zullen er 200 conferentiegangers de debatten volgen over technische, wetenschappelijke en commerciële onderwerpen in verband met de grote uitdagingen van de duurzame ontwikkeling. Een dertigtal Belgische ondernemingen maakt de reis, die wordt gecoördineerd door de dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen van het BHG (Brussels Invest & Export – BIE) en de Waalse (AWEX) en Vlaamse (Flanders Trade & Invest) tegenhangers. Het BHG zal vertegenwoordigd zijn met een gezamenlijke stand, het resultaat van de samenwerking tussen BIE, de directie Externe Betrekkingen, het Brussels Agentschap voor de Onderneming en Leefmilieu Brussel. De sterke Brusselse aanwezigheid onderstreept de samenwerking van het BHG met de provincie Quebec op het gebied van het milieu. Sinds 2009 werken beide regio’s een programma uit voor het uitwisselen van ervaringen, met name rond het financieren van bodemsanering. Quebec kan bogen op een lange en rijke ervaring in het beheren en saneren van vervuilde gronden. Bovendien kennen beide regio’s tal van gelijkaardige aspecten. Net als Brussel bezit Montreal bijvoorbeeld een kanaal, dat in het verleden veel vervuilende industrie aantrok. De zone werd aangepakt en er kwam woongelegenheid en kantoren. Het BHG wou zich laten inspireren door dit succesverhaal en haalde daarom de banden met de administratie van Quebec nauwer aan. Dankzij verschillende uitwisselingen kon Brussel de programma’s Revi-Sols en ClimatSol overnemen en invoeren onder de naam Brussels Greenfields. Het doel: het financieren van de bodemsanering aan het Kanaal voor het ontwikkelen van economische projecten die werkgelegenheid en gemeenschappelijke voordelen opleveren.