In Europa

Het nieuwe Europese budget is gunstig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het budget van de Europese Unie werd gestemd tijdens de Europese top van 7 en 8 februari. De 27 EU-lidstaten voerden gedurende anderhalf jaar gesprekken om tot dit akkoord te komen. Aan de vooravond van de top lagen de standpunten zo ver uit elkaar, dat een overeenkomst onmogelijk leek tussen de voorstanders van zuivere budgettaire soberheid en de verdedigers van een Europa van groei en cohesie. Toch waren de verwachtingen hoog gespannen, want het budget van de EU bepaalt de middelen om de Europa 2020-strategie te verwezenlijken. Dit budget moet dienen voor het aansturen van de economische ontwikkeling en tewerkstelling maar ook het onderzoeks- en milieubeleid, evenals de solidariteit met de minstbedeelden. De Commissie deed ambitieuze voorstellen, die vervolgens sterk werden ingeperkt. België haalt zijn slag thuis, want het verkreeg zowat alles wat het had gevraagd. Vooral het budget van het cohesiebeleid blijkt bijzonder gunstig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De methode voor het toekennen van steun aan de meest ontwikkelde regio’s focust namelijk niet langer hoofdzakelijk op het BBP. Voortaan wordt rekening gehouden met andere criteria, zoals de tewerkstellingsgraad en werkloosheid. Ook nieuw: de Raad stelde voor om een budgetlijn te voorzien voor de strijd tegen de jongerenwerkloosheid. Dit is een gevoelig en reëel probleem in het BHG, dat nu nog beter zal kunnen handelen op dit gebied.