Samenwerking
De overeenkomst en drie vlaggen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België en Palestina.

Het gouvernement Ramallah en Al-Bireh en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samenwerkingspartners

Op 30 april 2024 werd de partnerschapsovereenkomst ondertekend tussen het gouvernement Ramallah en Al-Bireh, een van de zestien gouvernementen van de Bezette Palestijnse gebieden, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het Brusselse beleid over ontwikkelingssamenwerking.

Een jarenlange relatie

In mei 2021 werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een belangrijke resolutie aangenomen waarin de gewestregering onder meer werd gevraagd maatregelen te nemen ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op duurzame vrede in het Midden-Oosten. De regering nam hiervan akte en stelde onder meer via haar staatssecretaris bevoegd voor Internationale Betrekkingen voor om de ondertekening van een partnerschapsovereenkomst met een Palestijnse regionale autoriteit te overwegen, waardoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) fondsen die bedoeld zijn voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit zou kunnen toewijzen aan de Bezette Palestijnse Gebieden (BPG’s).

Na analyses en overleg met publieke en private instellingen die aanwezig zijn in de BPG’s – of hun vertegenwoordigers – bleek het gouvernement Ramallah en Al-Bireh de meest geschikte Palestijnse regio om een partner van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking te worden.

Dit leidde in juni 2022 tot de organisatie van een prospectiemissie van het BHG naar Jeruzalem en Ramallah. Onder leiding van de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse staatssecretaris bevoegd voor Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, ontmoette de delegatie onder meer de gouverneur van Ramallah en Al-Bireh. Aangezien beide partijen resoluut voorstander waren van een voortzetting van de bilaterale gesprekken en de ondersteuning van samenwerkingsprojecten tussen de organisaties van het middenveld, namen ze verdere stappen met het oog op de oprichting van een partnerschap.

Een jonge Palestijn hangt in de lucht
Jonge Palestijnse circusartiest ondersteund door de Palestinian Circus School.
 
Drie personen poseren
Jonge leden van coöperaties in de sociale economie die worden ondersteund door het Ma’an Development Centre.
 
Een jonge Palestijn jongleert met een diabolo
Jonge Palestijnse circusartiest ondersteund door de Palestinian Circus School.

Een overeenkomst en een digitale handtekening

In december 2022 keurde de BHR de BPG’s officieel goed als nieuw prioritair gebied voor de gewestelijke ontwikkelingssamenwerking, en het gouvernement Ramallah en Al-Bireh als ondertekenende partner van de partnerschapsovereenkomst.

Deze overeenkomst zou in november 2023 moeten worden ondertekend op een nieuwe ontmoeting tussen de twee ondertekenaars. Helaas werd de missie uitgesteld door de weer toenemende spanningen en het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook op 7 oktober 2023. De twee partijen, die ondanks de rampzalige situatie hun verbintenissen wilden nakomen, besloten de overeenkomst op 30 april op afstand te ondertekenen.

Eerste samenwerkingsacties

Hoewel bilaterale gesprekken tijdelijk onmogelijk zijn, kan niet-gouvernementele samenwerking onder leiding van de organisaties van het middenveld nog steeds tot op zekere hoogte plaatsvinden, afhankelijk van de geïdentificeerde lokale partners en de interventiegebieden – met name Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

Tegen deze achtergrond maken de BPG’s (buiten de Gazastrook) in de projectoproep “Zuid” 2024 van Brussels International, die op 5 februari werd uitgeschreven, voortaan deel uit van de regio’s waar de geselecteerde projecten moeten plaatsvinden. Het BHG hoopt vanaf het najaar 2024 een aantal samenwerkingsprojecten tussen organisaties van het Belgische en het Palestijnse middenveld te ondersteunen.

Kleine vlag van het Brussels Gewest voor een grote Palestijnse vlag.