In Europa
Banner waarop 'Agenda april' vermeld staat.

Op de Brusselse agenda in april

EU Dialogue: Aansturen van positieve verandering in de vergaderbranche

Banner van het evenement

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Belgische zetel voor toerisme. Dit geeft het de legitimiteit om een actieve rol te spelen op dit gebied. In deze context wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het belang van zakentoerisme via de Meeting Industriesector in de verf zetten.

Visit.brussels organiseert daarom in samenwerking met JMIC (Joint Meeting Industry Council), CityDNA (City Destinations Alliance) en EEIA (European Exhibition Industry Alliance) een evenement om Europese spelers uit de Meeting Industry samen te brengen om de overgang van deze sector naar een sector met een positieve impact te bespreken. Het doel is om een dialoog te openen met de Europese autoriteiten over het belang van deze sector voor Europa, zowel economisch als sociaal.

Het hoofdthema van de conferentie is de Meeting Industry met een positieve impact. Met andere woorden, hoe kan deze sector bijdragen aan de organisatie van evenementen die de voordelen van een bestemming, haar intellectuele kapitaal en haar infrastructuur benadrukken, en tegelijkertijd haar algehele impact kan maximaliseren in de richting van meer diversiteit, gelijkheid en inclusie, maar evengoed in de richting van een industrie die zich bewust van sociale en milieukwesties en bereid is om duurzame veranderingen aan te brengen in haar manier van werken.

Een andere doelstelling is het openen van een dialoog met de Europese autoriteiten over het belang van deze sector voor Europa, zowel economisch als sociaal.

Het programma richt zich op belangrijke thema’s voor de Meeting Industry in Europa en de ontwikkeling ervan tot een sector met een positieve impact, zoals: het belang van professionele evenementen voor de Europese Unie in termen van economische impact, innovatie, handel, etc., duurzaamheid, het EU Tourism Pathway, handelsbeleid, etc.

Neem deel aan de dialoog tussen de Meetings Industry en Europese beleidsmakers over hoe een positieve impact te bereiken voor de samenleving en bestemmingen. Inschrijvingen: https://www.visit.brussels/en/professionals/Associations/eu-dialogue?Informations=registration

 

Naar welvarende gebieden: het potentieel van nature-based solutions

Banner van het evenement

Dit traditionele informele evenement van elk Raadsvoorzitterschap, medegeorganiseerd door Leefmilieu Brussel in BEL Brussel, Havenlaan 86C, 1000 Brussel, op 29 april vanaf 18u, bestaat uit een rondetafeldiscussie gevolgd door een receptie. Het brengt belangrijke spelers in het Europese besluitvormingsproces samen om deel te nemen aan diepgaande discussies over een onderwerp dat bijdraagt aan het definiëren van een holistische benadering van de uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteit.

Het thema van het evenement van dit jaar, “Naar welvarende gebieden: het potentieel van nature-based solutions”, weerspiegelt de drie prioriteiten van het Belgische voorzitterschap: aanpassing en veerkracht, circulaire economie en rechtvaardige overgang.

Het evenement begint met prospectieve studies op hoog niveau die voor het eerst worden voorgesteld. Ze zullen als input dienen voor toekomstige discussies en de uitdagingen en het potentieel voorstellen van op de natuur gebaseerde oplossingen, die zijn bekrachtigd in talrijke Europese verordeningen en strategieën in andere sectoren dan het milieu, om welvarende gebieden te bevorderen.

Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) en Leefmilieu Brussel.

 

Evenementenkalender van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor april

Type evenementTitel van het evenementStartdatumEinddatumLocatie
Officieel evenementConnecting Europe Days2/04/20245/04/2024SQUARE
Officieel evenementEU Dialogue: Driving positive change in the meeting industry16/04/202417/04/2024Sparks
OverigHealthy cities, healthy people: Pathways for clean air in the EU’s urban environments 23/04/202423/04/2024nhow Brussels Bloom Hotel
Officieel evenementLab gericht op de stedelijke agenda voor de EU24/04/202424/04/2024perspective.brussels
Officieel evenementBijeenkomst van deskundigen stedelijk beleid (UDG)25/04/202425/04/2024Namen
Officieel evenementNaar welvarende gebieden: het potentieel van nature-based solutions 29/04/202429/04/2024Auditorium Leefmilieu Brussel