In Europa
Groepsfoto in de vergaderzaal van de Europese Raad.

Brussel is meer dan ooit het kloppende hart van Europa

Op 1 januari is het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie van start gegaan, en dat gaat in Brussel allesbehalve onopgemerkt voorbij. In enkele cijfers vertegenwoordigt deze rol meer dan 600 officiële evenementen en 183 gelabelde evenementen onder auspiciën van het Belgisch voorzitterschap, waarvan er vele zullen plaatsvinden in de hoofdstad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat niet minder dan vijftig evenementen organiseert, schiet in januari sterk uit de startblokken en focust vooral op de rol van grootsteden, het milieu en de opwarming van de aarde.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, minister van Leefmilieu, Energie en Klimaattransitie Alain Maron en staatssecretaris voor Stedenbouw en Europese Betrekkingen Ans Persoons willen samen tonen hoe Brussel het voorzitterschap zal gebruiken om de denkoefening rond de stedelijke en ecologische uitdagingen te leiden.

Brussels International, perspective.brussels, visit.brussels en Leefmilieu Brussel zullen samen meerdere evenementen met internationale weerklank hosten en voorzitten. Zij zullen daarin een beleid verdedigen waarin grote steden als partners en drijvende krachten achter de Europese doelstellingen staan, want maar liefst 75% van de Europeanen woont in steden. Daarom is het belangrijk dat steden het Europese beleid van morgen mee bepalen.

Europese burgemeesters verzamelen in Brussel

In het Egmontpaleis vindt op 24 januari het high-level event “A European urban policy fit for the future” plaats. Daar komen meer dan dertig burgemeesters van grote Europese steden samen. Zij zullen er een verklaring ondertekenen waarin de steden hun prioriteiten ten aanzien van het Europese parlement en de Europese Commissie zullen beklemtonen. Dat gebeurt met het oog op een sterkere betrokkenheid van steden bij de EU-besluitvorming. Het evenement wordt voorgezeten door minister-president Vervoort en staatssecretaris Persoons.

“De komende zes maanden neemt België voor de dertiende keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op. Daarbij is een centrale taak weggelegd voor Brussel, dat in die periode dus nog iets meer het kloppende hart van Europa zal zijn. Het Brussels Gewest zal actief zijn steentje bijdragen aan het roterende voorzitterschap. Tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over de toekomst van het stedelijk beleid van de EU en een conferentie over stedelijke veiligheid wil het Gewest benadrukken hoe belangrijk de steden en metropolen zijn in het Europese raderwerk en voor de verwezenlijking van de Europese doelstellingen op het gebied van economische, sociale en territoriale cohesie, klimaat en innovatie. Voorts zullen de Brusselaars en de vele bezoekers van onze hoofdstad hun hart kunnen ophalen tijdens heel wat publieke en culturele evenementen die Europa in de kijker zetten”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

“Het wordt enorm interessant om tijdens ons stedenevenement meer dan dertig burgemeesters van de grote Europese steden te ontvangen. Omdat steden voorlopers zijn, worden ze als eerste geconfronteerd met de grote maatschappelijke uitdagingen en vinden vaak de juiste antwoorden. Met onze top willen we de Europese instellingen aansporen beter naar de steden te luisteren en hen te laten meebeslissen over Europees beleid. We kijken er naar uit om via het Europees voorzitterschap de Brusselaars meer inzicht in en voeling met Europa te geven. In deze woelige tijden moeten we het belang van de EU voor onze welvaart blijven benadrukken”, voegt Ans Persoons daaraan toe.

 

Voorzitter van de Milieuraad

Op 15 en 16 januari brengt minister Alain Maron, die het voorzitterschap van de Milieuraad bekleedt, zijn Europese collega’s samen in het Egmontpaleis voor een eerste informele ministeriële bijeenkomst. Geconfronteerd met de drievoudige crisis van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling, zullen de deelnemers worden uitgenodigd om hun gedachten te delen over aanpassing en veerkracht, de uitdagingen van een rechtvaardige transitie en de versterking van de circulaire economie.

De 27 ministers van Milieu en Klimaat zullen ook bekijken wat er de komende jaren moet gebeuren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze besprekingen zullen de komende zes maanden de leidraad vormen voor de werkzaamheden van het Belgisch voorzitterschap op het gebied van milieu en klimaat.

“Door het Belgische voorzitterschap hebben we een unieke kans om de toekomst van het milieu- en klimaatbeleid voor te bereiden. Ik kijk er erg naar uit om mijn Europese collega’s in januari in Brussel samen te brengen om de prioriteiten van de EU te bespreken als antwoord op de dringende uitdagingen van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling. De maatregelen van de komende jaren zullen van doorslaggevend belang zijn om de overgang op een eerlijke en billijke manier te versnellen, onze veerkracht te versterken en in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken”, aldus minister Alain Maron.

Ministers poseren staande voor een traliehek.
Inauguratie van het kunstwerk “L’Aire d’un Souffle” op de esplanade Solidarność.

Een stad vol kunst

Tijdens het Belgische voorzitterschap kunnen de Brusselaars en de bezoekers van onze hoofdstad ook rekenen op een hele reeks culturele evenementen en kunstinstallaties verspreid over de stad. Van een van deze evenementen werd het startschot begin januari al gegeven op de esplanade Solidarność, voor het Europees Parlement. Het gaat om een installatie van de Brusselse kunstenaars Ann-Veronica Janssens en Michel François.

Het Brusselse Gewest organiseert ook het lichtfestival Bright, dat plaatsvindt in het centrum van de stad en in de Europese wijk. De focus ligt logischerwijs op Europa in Brussel. En in de Sint-Gorikshallen zal de tentoonstelling “New ways of living” een originele blik werpen op de kunst van het leven in onze samenleving.

Imago van Brussel

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU is ook een kans om de Brusselaars (opnieuw) in contact te brengen met de Europese dimensie van Brussel. Europe Direct onderneemt verschillende acties op het terrein en gaat in dialoog met jongeren in Brussel om hen te informeren en bewust te maken van de impact van de EU op hun dagelijks leven. Het nieuwe merk voor de Europese wijk zal ook de aandacht vestigen op deze levendige, dynamische en gastvrije wijk.

Ten slotte is het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU een unieke kans om het imago van Brussel te versterken bij het internationale publiek, dat in groten getale aanwezig is in de hoofdstad. Een publiciteitscampagne met anekdotes die typisch zijn voor Brussel en verteld worden door het Europese publiek dat er woont, zal helpen om het imago van een unieke stad die toegankelijk, vriendelijk en rijk aan diversiteit is, te verspreiden.

Reusachtige feloranje vliegers in de Brusselse nachtelijke hemel.
Verlichte vissen zweven boven de Kunstberg. © visit.brussels
 
Een vermomde, geheel gouden persoon omringd door een menigte.
De optocht tijdens de Gay Pride. © visit.brussels

Evenementenkalender van januari

Type d’événementTitre de l’événementDate de débutDate de finLieu
Cultureel evenementActiviteiten over de Europese Unie voor jongeren van 12-18 jaar: “Allen Europese burger!” (FR)1/01/20245/01/2024TYN – Talented Youth Network
Beekstraat, 17/19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Cultureel evenementErfgoedtentoonstelling: Stoclet 1911 Restitution2/01/202414/04/2024Museum Kunst en Geschiedenis
Cultureel evenementThe Artist’s Parliament: L’Aire d’un Souffle10/01/202430/06/2024Esplanade Solidarność
Cultureel evenementSlotevenement van de tentoonstelling “Weggooien, de geschiedenis van een moderne crisis”13/01/202413/01/2024Huis van de Europese geschiedenis
Officieel evenementENVI: Informele raad15/01/202416/01/2024Egmontpaleis
Officieel evenementBelgische Week van de Renovatie 15/01/202418/01/2024Maison de la Poste
OverigInterparlementaire conferentie22/01/202422/01/2024Brussels parlement
Officieel evenementConferentie op hoog niveau (Europese burgemeesters) over de toekomst van het stedelijk beleid na 202723/01/202424/01/2024Egmontpaleis
Officieel evenementRijn-Maas Forum 2024: De Green Deal, en nu?25/01/202425/01/2024Grand Est Europe
Luxemburgstraat, 15
1000 Brussel
OverigMinisterial Conference on Animal Welfare29/01/202429/01/2024Maison de la Poste