Varia

Brussels International publiceert zijn eerste jaarverslag

Ontdek het jaarverslag 2021 van Brussels International, met daarin alles over zijn gewestelijke expertise wat betreft structuurfondsen, Europese en internationale betrekkingen, en over zijn rol om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op het internationale toneel te vertegenwoordigen.

Het jaar 2021 kende heel wat realisaties, die de diversiteit van de opdrachten van Brussels International illustreren: ondertekening van nieuwe bilaterale akkoorden, versterking van de capaciteiten van onze partnerregio’s op het vlak van stedelijke veerkracht, onder meer in Rabat en Kinshasa, bevordering van wereldwijd solidair burgerschap op het grondgebied van het BHG, deelname aan de Brussels Days in Parijs en aan de Expo 2020 in Dubai enz.

Laten we ook Europa niet vergeten, dat deel uitmaakt van het DNA van Brussels International. Van de verwezenlijkingen in 2021 vermeldt het eerste jaarverslag van Brussels International onder meer de uitvoering van de nieuwe EFRO-programmering 2021-2027, de coördinatie van de uitvoering van de Brusselse PHV- (Plan voor Herstel en Veerkracht) en BAR-projecten (Brexit Adjustment Reserve), en ook de Brusselse bijdrage aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in het eerste halfjaar van 2024.