In Europa

Uitnodiging: Informatiesessie over de 1e projectoproep in het kader van Interreg Noordwest-Europa (NWE)

In het kader van de nieuwe programmeringsperiode 2021-2027 zal op 22 maart 2022 de eerste oproep tot het indienen van projecten van Interreg Noordwest-Europa worden gelanceerd. De oproep zal projecten ondersteunen rond klimaat en milieu, de energietransitie, de circulaire economie, innovatie en veerkracht, alsook een inclusieve samenleving, waarbij actoren uit Brussel en de aan het programma deelnemende lidstaten betrokken zijn.


Als aanspreekpunt voor het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest nodigt Brussels International u graag uit voor een online-informatiesessie, in het Frans en het Nederlands,
op 21 februari 2022 van 11u00 tot 12u30.

Op de agenda:

Indien u de uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst wilt ontvangen en verder geen informatie over de Interreg-programma’s wilt missen, nodigen wij u uit u op onze mailinglijst in te schrijven.

 

Interreg Europa


Save the date
: in het kader van de nieuwe programmeringsperiode 2021-2027 zal de eerste oproep tot het indienen van projecten op 5 april 2022 worden gelanceerd tijdens een Europese voorlichtingsbijeenkomst.

Als u de uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst wilt ontvangen en geen informatie over de Interreg-programma’s wilt missen, nodigen wij u uit u op onze mailinglijst in te schrijven.

 

Urbact


In het kader van de nieuwe programmering voor de periode 2021-2027 zal de eerste oproep tot het indienen van projecten in het najaar van 2022 worden gelanceerd. Meer informatie volgt in onze volgende edities.


Meer informatie over de Interreg programma’s in het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest.