Samenwerking
La délégation devant le bâtiment du centre UMEM

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op bezoek in Istanboel en Ankara

In oktober 2021 trokken Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Pascal Smet, Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen, naar Istanboel en Ankara. Dit werkbezoek betekende een nieuwe stap in de betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en deze twee metropolen.

De missie had een goedgevulde agenda: politieke meetings (o.a. met de burgemeesters van Istanboel en Ankara), locatiebezoeken, zakenforum, netwerkmomenten en ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming. De Brusselse delegatie ontmoette vertegenwoordigers van de economische sector en de LGBTQI+-gemeenschap, en verder ook verantwoordelijken van een opleidingscentrum voor vluchtelingen, gecoördineerd door het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR) en onder meer gefinancierd door de Europese Unie (EU).

 

Ontmoeting met de burgemeester van de grootstedelijke gemeente Istanboel

In februari 2021 tekenden de minister-president van het BHG en de Brusselse staatssecretaris reeds virtueel een Memorandum van Overeenstemming (MoU) met Ekrem İmamoğlu, de burgemeester van Istanboel. Deze missie in Istanboel was een gelegenheid om elkaar voor het eerst in levenden lijve te ontmoeten.

Rudi Vervoort, Ekrem İmamoğlu en Pascal Smet, zittend tijdens een conferentie
Eerste ‘live’ ontmoeting met Ekrem İmamoğlu, de burgemeester van Istanboel, na de ondertekening in februari 2021 van het MoU tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Istanboel.


Uitwisseling van goede praktijken inzake stadsvernieuwing

De burgemeester van Istanboel bracht met zijn Brusselse gasten een bezoek aan het Gazhane Museum. Deze nieuwe kunst- en cultuurpool werd ondergebracht in een voormalige en recent gerenoveerde gasfabriek. Bij de renovatie werd het historisch patrimonium behouden en in de kijker geplaatst, als symbool van de Ottomaanse industrie van het einde van de 19de eeuw. De site is een plaats van ontmoeting en sociale interactie voor de buurtbewoners. Het museum wil eveneens een stadsproject zijn met oog voor de problemen van vandaag, zoals het klimaat.

Buitenaanzicht van het gebouw van het Gazhane-museum
Het Gazhane-museum van Istanboel, een geslaagd voorbeeld van stadsvernieuwing en een inspiratiebron voor Brussel.


Ontmoetingen met LGBTQI+-organisaties

De Brusselse delegatie ontmoette ook LGBTQI+-organisaties. Daarbij werd gesproken over de uitdagingen waarmee de mensen uit deze gemeenschap dagelijks te maken krijgen, vooral door het isolement sinds de coronacrisis.

De protagonisten poseren staand in een ontvangstzaal
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de LGBTQI+-gemeenschap en mensenrechtenorganisaties.


Samenwerking rond begeleiding en opleiding

Behalve regeringsleden, omvatte de delegatie tien Brusselse ondernemingen en hun 17 vertegenwoordigers, waaronder het Management Center Europe (MCE). Het MCE is als toonaangevende aanbieder van Learning & Development al meer dan 60 jaar gevestigd in het Brussels Gewest. Er werd een akkoord ondertekend met de Istanbul Technical University (ITU). Beide instellingen zullen onder meer samenwerken rond de begeleiding en opleiding van ITU-alumni.  

Zittend aan een tafel tekenen de verantwoordelijken het akkoord in aanwezigheid van Rudi Vervoort en Pascal Smet
Ondertekening van een akkoord tussen het Management Centre Europe (MCE) en de Istanbul Technical University.


20 jaar Brusselse economische en handelssteun aan Istanboel

Het bezoek van de delegatie was eveneens een gelegenheid om de 20ste verjaardag van het Brusselse economische en handelsbureau in Istanboel te vieren. Dat begeleidt Brusselse en Turkse ondernemingen via het organiseren van handelsgesprekken, het ondersteunen van prospectieactiviteiten en het informeren van economische spelers (over tarieven, sectoren met perspectieven, enz.). 

De delegatie in de tuin van de residentie voor een replica van het Atomium
De Brusselse delegatie in de residentie van de Belgische ambassadeur: vlnr Jo De Witte, diplomatiek adviseur van de minister-president, Rudi Vervoort, minister-president, Pascal Smet, staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, Ben Vandoren, diplomatiek adviseur van de staatssecretaris, Roxane Liénart, attaché bilaterale betrekkingen bij Brussels International, Z.E. dhr. Paul Huynen, Belgische ambassadeur in Turkije, en Stefano Missir di Lusignano, economische en handelsattaché van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Istanboel.


Ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming met Ankara

Op 26 oktober 2021 tekenden Rudi Vervoort, minister-president van het BHG en Pascal Smet, staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen, een Memorandum van Overeenstemming (MoU) met Mansur Yavaş, de burgemeester van Ankara.

Dit MoU vormt de eerste stap van een overeenkomst tussen beide metropolen, die willen samenwerken rond hun gemeenschappelijke uitdagingen: stadsontwikkeling, groene ruimten, zachte mobiliteit, de inclusie en participatie van alle burgers. Daarom zullen Brussel en Ankara onderzoeken hoe ze beter kunnen samenwerken binnen de internationale en Europese netwerken van steden en wereldsteden, en hoe ze de inclusie en duurzaamheid in de stadscentra kunnen versterken.

Rudi Vervoort, Mansur Yavaş en Pascal Smet, zittend tijdens een conferentie met andere protagonisten
Ontmoeting met Mansur Yavaş, de burgemeester van Ankara, en ondertekening van een MoU tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ankara.


Handelsgesprekken

Het BHG verkende nieuwe kansen voor zijn ondernemingen op de Turkse markt. Vertegenwoordigers van hub.brussels begeleidden de ondernemingen van de delegatie bij diverse gesprekken met potentiële klanten en het uitbouwen van hun netwerk.

Er vond trouwens een zakenforum plaats bij de Handelskamer van Ankara. Mansur Yavaş, de burgemeester van Ankara, schetste er een beeld van de handelsomgeving van zijn Gemeente, en de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet lichtte de investeringskansen met België toe. Turkije vormt voor België niet alleen een grote afzetmarkt, beide landen knoopten sterke banden aan naar aanleiding van de grote Turkse diaspora in Brussel.

Pascal Smet, staand voor het spreekgestoelte
Toespraak door staatssecretaris Pascal Smet tijdens het zakenforum bij de Handelskamer van Ankara.
 
De delegatie ontmoet vrouwen in opleiding in de keuken.
Bezoek aan het internationaal centrum voor beroepsopleiding voor vluchtelingen in Ankara.


Inclusie van vluchtelingen

Nog in Ankara bezocht de delegatie het UMEM-centrum, een project voor de sociaaleconomische inclusie en de opleiding van vluchtelingen met de steun van de EU en UNHCR. Het werd opgericht in 2018 en leidde reeds heel wat vluchtelingen – vooral vrouwen – op in banketbakken, koken en industriële technologie.  


Expertise delen: meer dan ooit nodig door de pandemie

In deze moeilijke tijden, met verschillende spanningen op het wereldtoneel, is stadsdiplomatie heel belangrijk. Overal ter wereld moeten wereldsteden hun samenwerking versterken en nog meer knowhow delen om de levenskwaliteit van hun burgers te verbeteren. De pandemie maakte de uitdagingen voor steden en regio’s nog groter. Daarom start en ontwikkelt het BHG kwalitatieve samenwerkingen met andere wereldsteden.

De delegatie voor het mausoleum.
Neerleggen van een krans in naam van het Brussels Gewest voor het mausoleum van Mustafa Kemal Atatürk, stichter van de Turkse Republiek.